5. Комплексна програма "Системи спеціального та подвійного призначення"

МЕТА ПРОГРАМИ:

  • Створення нових видів систем спеціального та подвійного призначення
  • Модернізація існуючих видів систем спеціального та подвійного призначення
  • Створення сучасних захищених інформаційно-телекомунікаційних систем.
  • Створення мікросупутників та безпілотних апаратів
  • Створення сучасних видів, приладів та систем подвійного призначення.
  • Створення новітніх технологій та модернізація промислових виробництв України для забезпечення розробки та модернізації систем спеціального та подвійного призначення

ОЧІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ
Основними результатами виконання програми мають бути впровадженні у: 

  • виробництво,
  • силові структури,
  • органи управління,
  • нові технології, прилади та системи, які є конкурентоспроможними на світовому ринку.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua