Науковий парк «Київська політехніка»

Науковий парк «Київська політехніка» створений на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відповідно до Закону України № 523-v від 22 грудня 2006 «Про науковий парк «Київська політехніка». Мета його створення –  організація розробки, виробництва і впровадження наукоємної, високотехнологічної продукції на українському і зовнішньому ринках. Науковий парк є договірним об'єднанням представників освіти, науки і бізнесу. У його середовищі створені оптимальні умови для розробки інтелектуальної продукції, здійснення наукового і кадрового супроводу її промислового випуску і виводу на ринки.  Розпорядженнями Кабінету Міністрів України визначені наступні пріоритетні напрями інноваційної діяльності Наукового парку:

 • енергетика сталого розвитку; 
 • розвиток інноваційних складових інформаційного суспільства; 
 • стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення регіонів України;
 • системи спеціального і подвійного призначення; 
 • біотехнічні системи і технології. 

Рішенням Вченої ради університету від 01.11.2010 р. затверджений ще один напрям інноваційної діяльності Наукового парку – «Програма розвитку медіко-інженерної складової охорони здоров'я».
До складу Наукового парку входять підрозділи НТУУ «КПІ», наукові, виробничі і навчальні організації, що працюють в галузі високих технологій, а також консалтингові, юридичні, фінансові і інші суб'єкти підприємницької діяльності. Останні здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності. Всього в партнерстві з Науковим парком сьогодні працюють 59 компаній і організацій.
З 2008 року Науковий парк «Київська політехніка» виконав науково-дослідних робіт, надав послуг і упровадив технологій більш ніж на 9 млн. грн. Серед замовників його послуг і продукції – вітчизняні і зарубіжні підприємства ВАТ ЕК «Хмельніцкобленерго», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», «ЕнергопромНовЕЗ» (Росія), «Гейдельберг Східна Європа» (Німеччина) і ін., органи державної влади і місцевої самоврядності – Київська державна адміністрація, міська рада м.Луцьк.
 Науковий парк надає наступні послуги:

 1. Розробка систем ресурсо- і енергозбереження на основі нових і нетрадиційних технологій.
 2. Розробка систем з використанням матеріалів з новими функціональними можливостями.
 3. Вдосконалення діючих технологій промислового призначення.
 4. Проектування сучасних систем з використанням інженерних і біотехнічних розробок для охорони довкілля; вирішення екологічних проблем, пов'язаних з функціонуванням підприємства.
 5. Допомога в вирішенні виробничих і управлінських завдань за допомогою впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, систем автоматизації.
 6. Здійснення комплексу заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності і її подальшої комерціалізації.
 7. Проведення маркетингових досліджень ринків, послуг науково-технічного переведення, надання інформаційно-консалтингових, інжинірингових і інших послуг.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua