Секції наукової ради МОНМС

Склад секції "Дослідження з проблем природничих наук" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Крижанівський Євстахій Іванович головад.т.н., проф., член-кор. НАН України, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
2. Карпенко Миколайович заступник головид.г.н., проф. каф. геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
3. Куровець Сергій Сергійович вчений секретарк.г.н., доц. каф.

Склад секції "Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Астаф'єв Олександр Григорович головад.філол.н., проф. кафедри теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2. Струганець Любов Василівна заступник головид.філол.н., проф., зав. каф. методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
3. Джугастрянська Юлія Володимирівна вчений секретарк.філол.н., ст.

Склад секції "Філософія, історія та політологія" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Токовенко Олександр Сергійович головад.філос.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
2. Андрєєва Тетяна Олександрівна заступник головид.філос.н., проф., зав. кафедри філософії Донецького національного університету
3.

Склад секції "Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти і науки, молоді та спорту" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Побірченко Наталія Семенівна голова секціїд.пед.н., проф., член-кор. НАПН України, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
2. Кочарян Олександр Суренович заступник головид.психол.н., проф. каф. психології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
3. Іванова Олена Феліксовна заступник головид.психол.н., проф. зав. каф. загальної психології Харківського національного університету ім.

Склад секції "Право" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Гетьман Анатолій Павлович головад.юр.н., проф., член-кор. НАПрН України, проректор із наукової роботи Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
2. Туляков В'ячеслав Олексійович заступник головид.юр.н., проф., член-кор. НАПрН України, зав. каф. кримінального права, проректор із міжнародних зв'язків Національного університету "Одеська юридична академія"
3. Уркевич Віталій Юрійович вчений секретарк.юр.н., доц. каф.

Склад секції "Економіка" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Мазаракі Анатолій Антонович головад.е.н., проф., академік НАПН України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
2. Романенко Лариса Федорівна заступник головид.е.н., проф. каф. економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
3. Денисенко Микола Павлович заступник головид.е.н., проф. каф. економіки, обліку та аудиту Київського національного університету технологій та дизайну
4.

Склад секції "Хімія" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Піх Зорян Григорович головад.х.н., проф., проректор із наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка"
2. Холін Юрій Валентинович заступник головид.х.н., проф., зав. каф. хімічного матеріалознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
3. Веліченко Олександр Борисович заступник головид.х.н., проф., зав. каф. фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету
4.

Склад секції "Біологія, біотехпології, харчування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Іванов Сергій Віталійович головад.х.н., проф., ректор Національного університету харчових технологій
2. Єгоров Богдан Вікторович заступник головид.т.н., проф., ректор Одеської національної академії харчових технологій
3. Божков Анатолій Іванович заступник головид.б.н., с.н.с, директор Інституту біології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
4.

Склад секції "Технології будівництва дизайн, архітектура" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Гончаренко Дмитро Федорович голова секціїд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
2. Кривенко Павло Васильович заступник головид.т.н., проф., директор Науково-дослідного інституту в'яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури
3. Пічугін Сергій Федорович заступник головид.т.н., проф., зав. каф.
Підписатися на Секції наукової ради МОНМС

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua