Секції наукової ради МОНМС

Склад секції "Приладобудування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Анатичук Лук'ян Іванович головад.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України
2. Скрипнк Юрій Олексійович заступник головид.т.н., проф. каф. автоматизації та комп'ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну
3. Тимчик Григорій Семенович заступник головид.т.н., проф., декан приладобудівного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
4.

Склад секції "Машинобудування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Внуков Юрій Миколайович головад.т.н., проф., проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету
2. Павленко Іван Іванович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування Кіровоградського національного технічного університету
3. Квасницький В'ячеслав Федорович заступник головид.т.н., проф. каф. зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4.

Склад секції "Механіка" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Баженов Віктор Андрійович головад.т.н., проф., зав. каф. будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури
2. Лобода Володимир Васильович заступник головид.ф.-м.н., проф., зав. каф. теоретичної і прикладної механіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
3. Дащенко Олександр Федорович заступник головид.т.н., проф. Донецького національного технічного університету
4.

Склад секції "Охорона навколишнього середовища" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Бар'яхтар Віктор Григорович головад.ф.-м.н., проф., академік НАН України директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
2. Еннан Алім Абдул-Амідович заступник головид.х.н., проф., директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України
3. Беспалова Світлана Володимирівна заступник головид.ф.-м.н., проф. каф. біофізики, проректор із наукової роботи Донецького національного університету
4.

Склад секції "Технології видобутку та переробки корисних копалин" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Пройдак Юрій Сергійович головад.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національної металургійної академії України
2. Бондаренко Володимир Ілліч заступник головид.т.н., проф., зав. каф. підземної розробки копалин Національного гірничого університету України
3. Тараканов Аркадій Костянтинович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. металургії чавуну Національної металургійної академії України
4. Барг Ігор Мусійовичд.г.-м.н., проф. каф.

Склад секції "Енергетика та енергозбереження" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Волошин В'ячеслав Степанович головад.т.н., проф., зав. каф. охорони навколишнього середовища, ректор Приазовського державного технічного університету
2. Дмитрієв Микола Миколайович заступник головид.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національного транспортного університету
3. Мисак Йосип Степанович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. теплотехніки та теплових електричних станцій Національного університету "Львівська політехніка"
4.

Склад секції "Фізико-технічні проблеми матеріалознавства" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Величко Олександр Григорович головад.т.н., проф., член-кор. НАН України, ректор Національної металургійної академії
2. Пугачов Анатолій Тарасович заступник головид.ф.-м.н, проф., зав. каф. фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
3. Григор'єв Олег Миколайович заступник головид.т.н., проф., член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
4.

Склад секції "Електроніка, радіотехніката телекомунікації" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Бобало Юрій Ярославович головад.т.н., проф. каф. теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, ректор Національного університету "Львівська політехніка"
2. Ільченко Михайло Юхимович заступник головид.т.н., проф., акад. НАН України, проректор із наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
3. Шинкарук Олег Миколайович заступник головид.т.н., проф., зав. каф.

Склад секції "Ядерна фізика, радіофізика та астрономія"

1. Залюбовський Ілля Іванович головад.ф.-м.н., проф., член-кор. ПАН України, зав. каф. експериментальної ядерної фізики, проректор з наукової роботи Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
2. Григорук Валерій Іванович заступник головид.ф.-м.н., проф., зав. каф. квантової радіофізики, проректор із наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
3. Катрич Віктор Олександрович вчений секретард.ф.-м.н., проф., зав. каф.

Склад секції "Загальна фізика" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Горобець Юрій Іванович голова д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАПН України, заступник директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України
2. Соловйов Веніамін Васильович заступник голови д.хім.н., проф., зав. каф. фізики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
3. Куліш Віктор Васильович заступник голови д.ф.-м.н., проф. Національного авіаційного університету
4. Джежеря Юрій Іванович вчений секретар
Підписатися на Секції наукової ради МОНМС

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua