Молоді науковці

Підготовка наукових кадрів і творча діяльність молоді

Підготовка фахівців в університеті здійснюється через поєднання і взаємодію навчального процесу з проведенням наукових досліджень та інноваційної діяльності.

Наукова робота студентів та молодих вчених [2017]

Важливим показником діяльності дослідницького університету є підготовка висококваліфікованих фахівців та молодих дослідників для наукомістких галузей вітчизняної економіки, пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів університету. До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків та моделей, розроблення програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах.

Підписатися на Молоді науковці

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua