Монографія

Основы вычислительного интеллекта, М. 3. Згуровский, Ю.П. Зайченко, Изд. «Наукова Думка». Киев, 2013.- 406 стр.

Основы вычислительного интеллекта, М.3. Згуровский, Ю.П. Зайченко

Настоящая монография является первой монографией изданной на Украине, в которой дано систематизированное изложение всех современных направлений в области вычислительного интеллекта.

Монографія "Decision Systems and Nonstochastic Randomness" автора Іваненко В.І.

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic  randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)
видавництво «Springer» («Шпрингер») 2010 р. 272 с.
ISBN 978-1-4419-5547-0 e-ISBN 978-1-4419-5548-7
DOI 10.1007/978-1-4419-5548-7
Springer New York Dordrecht Heidelberg London
Library of Congress Control Number: 2010924050
Mathematics Subject Classification (2000): 60A99, 62C99, 62B10
Springer Science+Business Media, LLC 2010

Монографія (Історичний огляд) «КПІ. Перше століття»: Автори-упорядники: В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, О.В.Лиховодова

Монографія «КПІ. Перше століття»

У книзі відкриваються сторінки створення одного з перших вищих технічних закладів України, життя студентів минулого століття, що проходило в стінах КПІ від тих часів, коли інститут складався з 4 відділень, до часу нинішнього, коли він у складі 8 інститутів і 21 факультету перетворився у провідний вуз в Європі, проходить викладена у цифрах і ілюстративних матеріалах історія КПІ, створена зусиллями кількох поколінь політехніків. Важливим аспектом книги є розкриття діяльності видатної плеяди вчених, які передавали новій генерації політехніків передові досягнення науки і техніки.

Монографія "Имитационные динамические модели жидкостных ракет-носителей": Автори – А.С. Цибенко, А.С. Конюхов.

Підвищення ефективності ракетно-космічної техніки пов'язане з пошуком і реалізацією нових конструктивно-технологічних рішень. Одним з найважливіших напрямів тут є відносно маловитратна модернізація існуючих ракетних систем. В першу чергу йдеться про перепрофілювання ракет військового призначення для їх використання в комерційних цілях. В зв'язку з цим слід зазначити доопрацювання української ракети-носія "Циклон-4" до схеми пакетного компонування, що істотно підвищує її ефективність і комерційну привабливість.

Монографія "Устойчивые методы оценивания статистических моделей": автор Радченко С.Г.

Обкладинка монографії "Устойчивые методы оценивания статистических  моделей"

АНОТАЦІЯ
Монографія складається з анотації, змісту, вступу, 10 глав, додатків А і Б, короткого словника математичних термінів, списку літератури, іменного та предметного покажчиків.
У першій главі проаналізовані основні властивості і особливості складних систем та можливості формалізованого їх опису з використанням різних підходів.
У другій главі викладено прикладний лінійний регресійний аналіз. Приведена нова інтерпретація припущень регресійного аналізу.

Монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»: автори Безродний М.К., Піоро І.Л., Костюк Т.О.

Обкладинка Монографії  «Процессы переноса в двухфазных термосифонных  системах."

Анотація
Перша в світовій практиці фундаментальна робота в галузі дослідження процесів переносу в різноманітних двофазових системах теплопередаючих пристроїв гравітаційного типу

Монографія "Основи теорії еволюції електромеханічних систем": автор Шинкаренко В.Ф.

Обкладинка монографії "Основи теорії  еволюції електромеханічних систем"

Анотація
Проблемна область досліджень започатковує низку принципово нових взаємопов'язаних наукових проблем: фундаментальні принципи структурної організації, закономірності розвитку електромеханічних перетворювачів енергії, принципи генетичного та еволюційного моделювання, методологію спрямованого синтезу електромагнітних та електромеханічних систем на рівні довільних структурно-функціональних класів, а також принципи побудови еволюційної систематики електричних машин та їх узагальнених математичних моделей.

Підписатися на Монографія

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua