Статистичні моделі

Монографія "Устойчивые методы оценивания статистических моделей": автор Радченко С.Г.

Обкладинка монографії "Устойчивые методы оценивания статистических  моделей"

АНОТАЦІЯ
Монографія складається з анотації, змісту, вступу, 10 глав, додатків А і Б, короткого словника математичних термінів, списку літератури, іменного та предметного покажчиків.
У першій главі проаналізовані основні властивості і особливості складних систем та можливості формалізованого їх опису з використанням різних підходів.
У другій главі викладено прикладний лінійний регресійний аналіз. Приведена нова інтерпретація припущень регресійного аналізу.

Підписатися на Статистичні моделі

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua