Prize Winners

Лауреати премій 2021

 • ЛУГОВСЬКИЙ О. Ф., професор ММІ, ВОЛОШКО С.М. завідувач кафедри ІМЗ  ім. Є.О. Патона
  за роботу «Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів»
 • ГОРШКОВ В.М. професор ФМФ, КУЗЬМИЧЄВ А.І. професор ФЕЛ
  за роботу “Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл”
 • ЧЕРНЯК М.Г. доцент ІАТ
  за роботу “Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки”
 • ЯНЧЕВСЬКИЙ І. В. професор ММІ
  за роботу “Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною”
 • КАРПЕЦЬ М.В., завідувач кафедри ІМЗ  ім. Є.О. Патона
  за роботу “Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення”
 • КРИЩУК М. Г. професор,  ШИДЛОВСЬКИЙ М.С. доцент, ММІ
  за роботу з проблем біомеханіки у галузі науки і техніки 

Лауреати премій 2019

 • УРИВСЬКИЙ Л.О., д.т.н., завідувач кафедри ІТС
  за роботу “Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем
 • ДОРОШЕНКО А.Ю., д.ф.-м.н., професор ФІОТ
  за роботу “Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень

Лауреати премій 2018

 • ЩЕРБА М.А., д.т.н., доцент ФЕА
  за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг»
 • ТЕЛЕНИК С.Ф., д.т.н., декан ФІОТ, РОЛІК О.І., д.т.н., завідувач кафедри ФІОТ
  за роботу «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур»
 • НАЙДА С.А., д.т.н., професор ФЕЛ
  за роботу в галузі військової медицини

Лауреати премій 2017

 • ГЛОБА Л.С., д.т.н., завідувач кафедри ІТС за роботу “Науково-освітній Інтернет-портал “Тарас Григорович Шевченко”( http://www.kobzar.ua) державна премія України в галузі освіти.

Лауреати премій 2016

 • ЛОБОДА П.І., чл.-кор. НАН України, декан ІФФ,  ТІТОВ В.А., д.т.н., завідувач кафедри ММІ за роботу “Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування”
 • БЕЗВЕСІЛЬНА О.М., д.т.н., професор ПБФ за роботу “Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки”
 • БІДЮК П.І., д.т.н., професор ІПСА, КАСЬЯНОВ П.О., д.ф.-м-.н., завідувач відділу ІПСА за роботу “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами”

Лауреати премій 2015

 • ПЕРЕСАДА С.М., д.т.н., завідувач кафедри ФЕА за роботу “Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення”
 • ГОМОНАЙ О.В., д.ф.-м.н., професор ФТІ за цикл наукових праць “Функціональні властивості об’ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур”

 Лауреати премій 2014

 • НДІ Телекомунікацій КАЙДЕНКО М.М. – с.н.с. ІВЛЄВ Ю.В. – провідний інженер за наукову роботу “Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь”

Лауреати премій  2013

 • АНТОНЮК В. С., д.т.н., професор ПБФ за роботу “Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування”
 • КАЛІНЧИК В.П., к.т.н., доцент ІЕЕ; ПРАХОВНИК А.В., д.т.н. ІЕЕ (посмертно) за роботу “Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості”.
 • ДУБРОВКА Ф.Ф., д.т.н., завідувач кафедри РТФ, ЛИТВИН М.М., н.с. РТФ, ЛИТВИН С.М., н.с. РТФ, ГЛУШЕНКО В.М., к.т.н. РТФ, КАМАЄВ В.С., к.т.н за створення багатопроменевої антенної системи
 • КОЛОБРОДОВ В.Г., д.т.н., завідувач кафедри ПБФ за науково-технічну роботу в галузі приладобудування

Лауреати премій 2012

 • КЄСОВА Л.О., д.т.н., професор ТЕФ за наукову роботу “Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання”
 • ЛИСЕНКО О.І., ІТС за наукову роботу в галузі телекомунікацій
 • РИБІН О. І., д.т.н., професор, декан РТФ, ВУНТЕСМЕРІ В.С., к.т.н., доцент РТФ за цикл підручників “Основи теорії кіл”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”
 1. ·Основи теорії кіл. – Ч.1. Харків: ХНУРЕ: “Колегіум”, 2004. – 436 с.
 2. ·Основи теорії кіл. – Ч.2. Харків: ХНУРЕ: “Колегіум”, 2006. – 668 с.
 3. ·Електродинаміка та поширення радіохвиль. – Ч.1. Харків: ХНУРЕ, “Колегіум”, 2009. – 286 с.
 4. ·Електродинаміка та поширення радіохвиль. – Ч. 2., Харків: ХНУРЕ, “Колегіум”, 2010, – 435 с
 • ШМИРЬОВА О.М., д.т.н. ФЕЛ (посмертно) за роботу “Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі”
 • ЗІНЧЕНКО О.О., к.ф.-м.н ІТС (посмертно) за участь у роботі “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”

Лауреати премій 2011

 • ОЛЕКСІЙЧУК А.М., д.т.н., доцент ІСЗЗІ за наукову роботу в галузі інформаційної безпеки
 • ЗАЙЧЕНКО Ю.П., д.т.н., декан ІПСА за цикл наукових праць “Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”
 • ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., проректор з навчально-виховної роботи, ЛЮБЧИК Г.М., д.т.н. (посмертно) за комплекс підручників “Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у семи книгах:
 1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 232 с.
 2. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с
 3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.
 4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.
 5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.
 6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – X.: “Прапор”, 2003. – 464 с.
 7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. – X.: “Видавництво САГА”, 2006. – 484 с.

Лауреати премій 2010

 • ЯНДУЛЬСЬКИЙ О.С., д.т.н., декан ФЕА за наукову роботу “Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “Регіна”

Лауреати премій 2009

 • ПАВЛОВ О.А.д.т.н., декан ФІОТ за цикл наукових праць “Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації”
 • ДІДКОВСЬКИЙ В.С.д.т.н., проф. ФЕЛ, ЛЕЙКО О.Г.д.т.н., проф. ФЕЛ за наукову роботу в галузі гідроакустики
 • ПАНКРАТОВА Н.Д.д.т.н., заст. директора ІПСА, ТОМАШЕВСЬКИЙ В.М., д.т.н., проф.. ФІОТ, КОВАЛЮК Т.В.к.т.н., доцент ФІОТ за комплекс підручників “Інформатика” у семи книгах:
 1. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 544 с.
 2. Основи програмування. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –384 с.
 3. Дискретна математика. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. –368 с.
 4. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 480с.
 5. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384с.
 6. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 352 с.
 7. Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –576 с.

Лауреати премій 2008

 • ТАРАСЕНКО В. П.д.т.н., завідувач кафедри за роботу “Фізичні методи і комп’ютерні засоби  реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації”

Лауреати премій 2005

 • ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., акад. НАНУ, МЕЛЬНИК В.С., чл.-кор. НАНУ, НОВІКОВ О.М., д.т.н. за цикл монографій “Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв’язування задач транс обчислювальної складності”
 • ПРОКОПЕНКО В.В., к.т.н., НЕСЕН Л.І., доц., ВИНОСЛАВСЬКИЙ В.М., к.т.н. (посмертно) за підручник “Перехідні процеси в системах електропостачання”

Лауреати премій 2004

 • ІЛЬЧЕНКО М.Ю., чл.-кор. НАНУ, БУНІН В.П., д.т.н., КРАВЧУК С.О., к.т.н., СИЗРАНОВ В.О., ЯКИМЕНКО Ю.І., чл.-кор. НАНУ за роботу “Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів”
 • СКРИПНИК Л.В., д.т.н.,проф за наукову роботу в галузі інформатики
 • ГРИША С.М., д.т.н., проф . за розробку та впровадження в інституційній системі України інноваційних організаційно-економічних та інформаційних технологій

Лауреати премій 2003

 • ЗІНЬКОВСЬКИЙ Ю.Ф., проф. за підручник “Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія”
 • БУЛДИГІН В.В., д.ф-м.н.,проф . Цикл монографій “Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування”
 • ГУРЖІЙ А.М., акад., ЗІНЧЕНКО В.П. , доц. за наукову роботу в галузі інформатики

Лауреати премій 2002

 • ЧВІРУК В. П., проф., ГЕРАСИМЕНКО Ю.С., д.т.н., НОВИЦЬКИЙ В.С., д.т.н. за роботу “Наукові основи та технічні засоби електрохімічних методів системи контролю екологічної безпеки і корозійної активності техногенних середовищ”
 • КУДРЯ С.О., д.т.н. за розробку наукових засад і принципів побудови експлуатаційно надійних конструкцій магістральних електромереж, освоєння їх виробництва та впровадження

Лауреати премій 2001

 • САВЧУК М.М., д.ф-м.н., проф. за цикл робіт “Ймовірносно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформаційних технологій”

Лауреати премій 2000

 • ФЕДОТКІН І.М., д.т.н., проф за цикл наукових праць “Інтенсифікація технологічних процесів та енергозбереження”

Лауреати премій 1999

 • ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., акад. НАНУ, ПШЕНИЧНИЙ Б.М., акад. НАНУ, РОМАНЕНКО В.Д., проф. за цикл монографій з методів системного аналізу та інформаційних технологій управління процесами і полями
 • БАР`ЯХТАР В.Г., акад. НАНУ за створення екополісу Славутич як шлях радіаційно-екологічної та соціально-економічної реабілітації територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безаварійної роботи станції, виведення її з експлуатації та приведення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечний стан
 • ТКАЧУК К.Н., д.т.н., проф. за створення високоефективних екологоорієнтованих технологій видобутку корисних копалин на основі керування станом гірського масиву і впровадження їх на кар’єрах України

Лауреати премій 1998

 • ЗБРУЦЬКИЙ О.В., проф. за наукову роботу в галузі приладобудування

Лауреати премій 1997

 • КРАСУЦЬКИЙ П.О., д.х.н., ЮРЧЕНКО О.Г., д.х.н., ІСАЄВ С.Д., д.х.н., СТЕПАНОВ Ф.М., д.х.н. за цикл наукових праць “Каркасні сполуки в органічному синтезі”
 • КОВАЛЬЧУК Б.І., д.т.н., проф. за цикл робіт зі створення новітніх методів оцінки міцності і довговічності елементів конструкцій сучасної техніки і розробки на їх основі нормативних документів

Лауреати премій 1996

 • КОСТЮК В.І., д.т.н., ГАВРИШ А.П., д.т.н., СПИНУ Г.О., д.т.н., проф., ПОЛІЩУК М.М., к.т.н., проф., ЯМПОЛЬСЬКИЙ Л.С., к.т.н., проф., ТКАЧ М.М., к.т.н., проф. за цикл підручників “Робототехніка” (К.: 1994), “Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС2” (К.: 1992), “Гибкие робототехнические системы” (К. : Вища школа, 1989)

Лауреати премій 1995

 • ДИКИЙ М.О., д.т.н., проф. за цикл наукових праць “Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України”

Лауреати премій 1994

 • ТУЗ Ю.М., д.т.н., БІЛОУСОВ Б.М., к.ф-м.н., РАДЧЕНКО С.Г., к.т.н., доц., ЗІНЧЕНКО В.П., к.т.н. за розроблення науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту

Лауреати премій 1992

 • ПАВЛОВСКИЙ М.А., д.т.н., заведующий кафедрой, БОЙЧУК О.П., д.ф.-м.н., завідувач кафедри, АКІНФІЄВА Л.Ю., к.ф.-м.н., профессор, КИЛЬЧЕВСЬКИЙ Н.О., академік АН України (посмертно) за підручник у чотирьох книгах “Теоретична механіка” (К., “Радянська школа”, 1957 – кн. I; К., “Вища школа”, 1972 – кн. II; 1989 – кн. III; 1990 – кн. IV)

Лауреати премій 1991

 • САХАРОВ О.С., д. т.н., проф. ІХФ за цикл робіт “Теорія, методи математичного моделювання та числовий аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій”
 • КРАВЕЦЬ В.Г., д.т.н., провідний наукових співробітник за цикл робіт з теоретичної та прикладної гідродинаміки вибуху
 • РОДІН П.Р., чл.-кор. АН України, завідувач кафедри ММІ за підручник “Металорежущие инструменты”, виданий в 1986 році (третє видання)

Лауреати премій 1990

 • МОЖАРОВСЬКИЙ М.С., д.т.н., проф. ММІ, БОБИР М.І., д.т.н., проф. ММІ, СТРИЖАЛО В.О., д.т.н., проф. ММІ за цикл робіт “Визначальні рівняння і критерії граничного стану матеріалів при циклічних термомеханічних навантаженнях (теорія та експеримент)”
 • ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., д.т.н., проф., чл.-кор. HAH України, ІПСА, АЖОГІН В.В., д.т.н., проф. ФІОТ (посмертно) за підручник “Автоматизированное проектирование математического обеспечения АСУ ТП”, виданий у 1986 році

Лауреати премій 1989

 • КИРИЛЕНКО В.М., к.т.н., доц, ФЕА, РОЗОРИНОВ Г.М., к.т.н., доц. ФЕЛ, АБАКУМОВ В.Г., д.т.н., проф. ФЕЛ за наукову роботу
 • ІЛЬЧЕНКО М.Ю., д.т.н., НАРИТНИК Т.М., к.т.н. за наукову роботу в галузі супутникових телекомунікацій

Лауреати премій 1988

 • СИДОРЕНКО В.Д., архітектор, науковий співробітник, НАЗАРЕНКО Е.О., провідний науковий співробітник, ЛИХОВОДОВ В.І., архітектор-консультант Державна премія України в галузі архітектури
 • ПАЩЕНКО А.А., чл.-корр. АН Украины, заведующий кафедрой ХТФ, СТАРЧЕВСЬКА О.О., к.т.н., доц. ХТФ, СЕРБІН В.П., д.т.н., проф. ХТФ за підручник “Вяжущие материалы”, виданий в 1985 році (друге видання)
 • СИТЕНКО Т.М., д.т.н., проф. ФМФ за роботу “Фізичне обґрунтування і промислове освоєння діагностики технології напівпровідникових матеріалів А3В5, їх твердих розчинів та розробка функціональних пристроїв на їх основі”
 • АЛАБОВСЬКИЙ О.М., д.т.н., проф. ТЕФ за наукову роботу
 • СЛІПЧЕНКО В.Г., д.т.н., проф. ТЕФ, ЄЛИЗАРЕНКО Г.М., ГАГАРИН А., КОВАЛЬ А.В., СЕНЧЕНКО В.Р., ЯСЬКО А. за роботи зі створення програмного забезпечення для пілотажних стендів обладнання БКК “Буран”

 

Comments are closed.