Scientific Departments

До складу наукових структурних підрозділів входять відокремлені наукові підрозділи, які діють за дорученням ректора університету та на основі відповідних положень та структурні наукові підрозділи навчально-наукових інститутів, факультетів та кафедр. На посилення координації науково-інноваційної роботи з іншими науковими організаціями та партнерами спрямована діяльність спільних наукових, науково-навчальних та центрів та комплексів.

Відокремлені наукові підрозділи

 1. Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки (НДІ ЕМСТ)
 2. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень (НДІ АЕД)
 3. Інститут передових оборонних технологій (ІПОТ)
 4. Науково-дослідний центр “Ресурсозберігаючі технології” (НДЦ РТ)
 5. Науково-навчальний центр інформаційно-комунікаційних технологій НЕТКРЕКЕР – КПІ ім. Ігоря Сікорського
 6. Науково-технічний центр екотехнологій та технологій енергозбереження “ЕКОТЕЗ”
 7. Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
 8. Особливе конструкторське бюро “Шторм”
 9. Конструкторське бюро “Політехнік”
 10. Центр колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів»

Структурні підрозділи навчально-наукових інститутів, факультетів та кафедр 

 1. Науково-дослідний центр  телекомунікацій (НДЦ ТК) – у складі ННІТС
 2. Науково-випробувальний центр “Надійність” – у складі ННММІ

Comments are closed.