Центр колективного користування науковим обладнанням «матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів»

З 2019 року МОН започатковано створення центрів колективного користування науковим обладнанням щоб розширити доступ українських вчених до сучасної наукової інфраструктури. Ідея таких центрів у тому, щоб сконцентрувати в одному місці найкраще сучасне наукове обладнання за певним напрямом. І щоб потім доступ до цього обладнання мали не тільки працівники того закладу, на базі якого працює центр, а й взагалі науковці з різних університетів, наукових установ.

Із 17 ЦККНО, що діють в Україні на сьогодні, один створений в навчально-науковому інституті матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона.

Співзасновниками Центру є:
– Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України;
– Луцький національний технічний університет;
– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
– Національний університет «Львівська політехніка»;
– Національна металургійна академія України.

Серед основних завдань Центру:

– Забезпечення проведення наукових матеріалознавчих досліджень вченими університету, іншими закладами вищої освіти на сучасному науковометодичному рівні, зокрема із залученням міжнародних наукових партнерів.

– Забезпечення проведення технічних експертиз і надання науковотехнічних висновків щодо структури, хімічного складу й властивостей матеріалів та виробів цивільної й військової техніки, медицини тощо.

– Забезпечення на госпдоговірних умовах промислових підприємств дослідженнями, що дозволяють встановити й ліквідувати причини виникнення бракованої продукції, визначення переліку матеріалів і технологій, що можуть застосовуватися для вирішення питання імпортозаміщення у сфері державної безпеки та оборони, зокрема в озброєнні й військовій техніці, охорони здоров’я людини, екології тощо.

Центр у своїй діяльності використовує власне наукове обладнання й наукове обладнання інституту матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Умови доступу до наукового обладнання, що використовується Центром, визначаються регламентом.

До організаційної структури Центру входять лабораторії:
– електронної та оптичної мікроскопії;
– рентгеноструктурного аналізу Rigaku і мас-спектрометрії;
– електронно-променевих, плазмових та іскро-плазмових технологій;
– комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу;
– механічних випробувань.

Адреса: вул. Політехнічна 35, навчальний корпус 9, 03056, Київ, Україна

https://imz.kpi.ua/

Comments are closed.