Науково-дослідна частина

Начальник НДЧ:
Юрій СИДОРЕНКО, доктор технiчних наук, професор
тел/факс: (+38044)-204-82-74
e-mail: ndch[at]kpi.ua

Заступники начальника НДЧ:
Георгій ВАСИЛЬЄВ, доктор технічних наук, доцент
тел/факс: (+38044)-204-82-74
e-mail: ndch[at]kpi.ua

Заступник начальника Науково-дослідної частини
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Юрій ЯВОРСЬКИЙ
e-mail: yar-yra[at]ukr.net
тел/факс: (+38044)-204-92-00

Організаційно-аналітичний відділ НДЧ

Начальник відділу
Олена CАВИЧ
Тел/факс.: (+38044)-204-92-00
e-mail: o.savitch[at]kpi.ua

Заступник начальника відділу
Зінаїда КРАВЕЦЬ 
Тел.: (+38044)-204-92-01
e-mail: z.kravets[at]kpi.ua

Функції організаційно-аналітичного відділу

З питань координації, організації контролю та аналізу проведення наукових досліджень організаційно-аналітичний відділ НДЧ забезпечує:

 • координацію науково-дослідної і науково-організаційної діяльності підрозділів університету;
 • організацію і проведення конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету на рівні підрозділів і університету, їхній супровід на рівні міністерства, формування БД тематичних планів бюджетної тематики в режимі online, контроль їх виконання, впровадження та забезпечення звітності в університеті і захисту на рівні міністерства. Формування і супровід БД запитів бюджетних робіт в режимі online;
 • супровід організації виконання наукових досліджень та прикладних розробок у рамках комплексних програм університету, а також державних і галузевих науково-технічних програм, насамперед за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності згідно з законами України;
 • організацію та супровід виконання спеціальної госпдоговірної тематики;
 • надання пропозицій Міністерству освіти і науки України та Міністерству економіки України по фінансуванню фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету;
 • винесення на затвердження Науково-технічною радою університету результатів конкурсного відбору науково-дослідних робіт з бюджетної тематики та щорічний звіт проректора з наукової роботи з цих питань;
 • науково-методичний супровід удосконалення змісту освіти через використання результатів наукових досліджень і розробок, у тому числі виконання і впровадження ініціативних тем науково-педагогічних працівників, заохочення їхньої наукової та інноваційної діяльності;
 • аналіз наукової діяльності структурних підрозділів університету, підготовку інформації про розвиток основних та пріоритетних напрямів наукової діяльності університету та узагальнення матеріалів за результатами аналізу;
 • узагальнення та аналіз результатів наукової діяльності структурних підрозділів університету, складання зведених, підсумкових звітів, статистичної звітності та інших звітних матеріалів і довідок, подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших організацій у встановленому порядку. Забезпечення підготовки аналітичних матеріалів до звітів. Формування БД по приоритетних напрямах за формами Міносвіти і науки України;
 • методичну допомогу науковим структурним підрозділам університету з питань організації і проведення наукових досліджень, підвищення ефективності виконання НДР; методичні та організаційні заходи щодо складання та узгодження Технічних завдань на НДР, складання наукового звіту підрозділу;
 • здійснення нормоконтролю технічних завдань та звітів про НДР, реєстрація та надання кодів документації, яка розробляється в підрозділах університету;
 • забезпечення державної реєстрації наукових робіт та організації подання у встановленому порядку звітів по завершеним науково-дослідним роботам;
 • організацію та проведення конкурсів з номінацій “Молодий викладач-дослідник”; на здобуття премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії;
 • координацію при організації, формуванні та супроводженні пропозицій щодо участі молодих учених університету у конкурсах різного рівня, в тому числі на отримання грантів, премій, стипендій;
 • формування та супроводження БД описів завершених держбюджетних робіт з представленням їх на сайті «Завершені роботи НТУУ «КПІ» укр., рос., англ. мовами;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в систему функціонування наукових підрозділів НДЧ: введення комп’ютеризованої технології супроводження НДДКР при проходженні етапів розробок, ведення баз даних розробок, електронний документообіг;
 • формування змісту інформації щодо діяльності департаменту науки та інноватики і представлення його на сайті університету “Науково-інноваційна робота”; розробку та супроводження сайту Департаменту, сайту багатопрофільного науково-технічного журналу “Наукові вісті КПІ”;
 • координацію видавничої діяльності, розробку та видання щорічного підсумкового збірника “Наука НТУУ “КПІ”, рекламних матеріалів по завершених роботах університету, розробку та видання багатопрофільного загально університетського журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”.

Comments are closed.