Винахідництво

В умовах сьогодення успішність університету значною мірою залежить від захисту результатів досліджень та управління ними завдяки ефективному використанню інтелектуальної власності.
В зв’язку з цим у КПІ ім. Ігоря Сікорського було затверджено Політику у сфері інтелектуальної власності (наказ № 2-129 від 16.07.2019 р.).
Вона визначає структуру та середовище, в якому підприємства й дослідники можуть отримувати доступ та обмінюватися знаннями, технологіями й інтелектуальними правами.
Політика створена з метою стимулювання винахідницької діяльності, регулювання відносин між працівниками та університетом, а також третіми особами при передачі їм прав на використання результатів творчої діяльності.

Відділ трансферу технологій Департаменту інновацій та трансферу технологій здійснює реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, створених в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Якщо Ви створили ОПІВ, перш за все слід заповнити онлайн-форму “Повідомлення про створення ОПІВ

Попередня оцінка доцільності набуття прав на службові ОПІВ здійснюється згідно методики оцінювання і рейтингування об’єктів права інтелектуальної власності

Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу), на корисну модель  – однієї корисної моделі.

Заявка складається українською мовою й повинна містити:

  • заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель) (посилання на зразок);
  • опис винаходу (корисної моделі);
  • формулу винаходу (корисної моделі);
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

Вказані вище документи готуються відповідно до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Подання заявок можливе як особисто, в кімн. 1-3.2 (1 поверх бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського) або в онлайн режимі.

Матеріали самої заявки можна надіслати на електронну адресу ttransferkpi@gmail.com.

Comments are closed.