Молоді вчені

Кроки в науку починаються в молодості. З трьох рівнів вищої освіти “бакалавр – магістр – доктор філософії” два мають обов’язкову наукову компоненту. Наші студенти беруть участь в студентських наукових та інженерних гуртках та у наукових дослідженнях кафедр. Результати такої діяльності використовують в дипломних роботах, представляють на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, фестивалі інноваційних проєктів “Sikorsky Challenge” та інших. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2014 році наказом ректора створена Рада молодих вчених.

Рада є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Слайдшоу молоді науковці (різні).

з 2006 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського щорічно проводиться Конкурс “Молодий викладач-дослідник”.

Comments are closed.