Відділ науково-інноваційного супроводу освітнього процесу

Начальник відділу
кандидат технiчних наук, доцент
Оксана ЮРЧИШИН
тел/факс: (+38044)-204-99-53
e-mail: urchyshynoks[at]ukr.net

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
 •  Сприяння створенню науковими та науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського максимальної кількості корисних для суспільства конкурентоздатних результатів науково-інноваційної діяльності, зокрема й об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Реалізація результатів науково-інноваційної діяльності, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема через їх комерціалізацію.
 • Інформаційно-аналітичне, патентно-інформаційне забезпечення процесів створення корисних для суспільства результатів науково-інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Координація роботи структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері науково-інноваційної діяльності та трансферу технологій.
 • Сприяння інтеграції науки і освіти за допомогою реалізації у навчальному процесі дисциплін, що формують компетентності у сфері інтелектуальної власності, інновацій та трансферу технологій.

 

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
 1. Популяризація результатів інтелектуальної, наукової, інноваційної, творчої діяльності, які отримані в КПІ ім. Ігоря Сікорського, за допомогою проведення та участі у виставках, рекламних кампаніях та інших заходах, а також створення сприятливих умов реалізації цієї діяльності.
 2. Заохочення, стимулювання й підтримка наукових і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у здійсненні наукових досліджень та створенні інноваційних розробок, які мають зміцнювати науково-інноваційну репутацію КПІ ім. Ігоря Сікорського й приносити користь суспільству.
 3. Підвищення рівня знань щодо інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності суб’єктів наукової і науково-інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 4. Сприяння підвищенню наукової, інноваційної та творчої активності наукових і науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 5. Координація взаємодії структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського з інноваційними структурами й організаціями для виконання спільних наукових досліджень і комерціалізації їх результатів.
 6. Сприяння підвищенню професійних компетенцій працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які здійснюють управління об’єктами права інтелектуальної власності, інноваціями й трансфером технологій, зокрема:
  6.1. участь у розробці освітніх програм підготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності та підвищення кваліфікації фахівців з інновацій та трансферу технологій;
  6.2 сприяння організації й проведенню курсів підвищення кваліфікації фахівців із питань інтелектуальної власності, інновацій та трансферу технологій.
 7. Участь в організації й проведенні науково-технічних та інноваційних конкурсів і виставок, зокрема у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнському фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge».
 8. Сприяння залученню обсягів бюджетного фінансування, грантів та інших джерел фінансування наукової й інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 9. Розвиток перспективних форм науково-технічного й інноваційного співробітництва з промисловими підприємствами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням потреб економіки й суспільства у їх результатах.
 10. Організація й проведення на рівні КПІ ім. Ігоря Сікорського конкурсів на кращу науково-технічну розробку, винахід, підручник, навчальний посібник, монографію та сприяння участі наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського в аналогічних конкурсах на національному та міжнародному рівнях.
 11. Організація й реалізація сучасних форм рекламування результатів науково-технічної та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, створення й підтримання бази даних науково-технічних та інноваційних розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського, що можуть буть комерціалізовані.
 12. Аналіз стану наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення.
 13. Участь в управлінні створенням, правовою охороною й комерціалізацією результатів наукових досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 14. Участь у забезпеченні правової визначеності й врегулювання відносин між КПІ ім. Ігоря Сікорського, працівниками та здобувачами вищої освіти у процесі інтелектуальної, наукової, інноваційної й творчої діяльності, а також відносин з іншими учасниками інноваційного процесу у зв’язку з використанням результатів цієї діяльності.
 15. Введення в дію прийнятних для КПІ ім. Ігоря Сікорського процедур виявлення, встановлення правового статусу об’єктів інтелектуальної власності, охорони й комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 16. Створення умов для розподілу надходжень (роялті й паушальних платежів) від комерціалізації результатів наукових досліджень між суб’єктами інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 17. Виявлення й попередження порушень прав КПІ ім. Ігоря Сікорського на результати інтелектуальної, наукової, інноваційної та творчої діяльності науковими, науково-педагогічними працівниками й здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та іншими учасникам інноваційного процесу.
 18. Участь у забезпеченні захисту прав і законних інтересів КПІ ім. Ігоря Сікорського, його наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти – творців об’єктів права інтелектуальної власності (авторів і винахідників) у разі порушення їх прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 19. Забезпечення набуття майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, які створені з використанням ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 20. Сприяння науковим, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у здійсненні маркетингових досліджень з метою пошуку потенційних ліцензіатів, інвесторів і партнерів для створення стартапів.
 21. Участь у розробленні проєктів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є КПІ ім. Ігоря Сікорського. Участь у переговорах щодо укладання таких договорів і контроль за їх виконанням.
 22. Сприяння у створенні науковими, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського стартап-компаній на основі результатів наукових досліджень, що мають найвищий потенціал комерціалізації.
 23. Розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 24. Супровід наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у здійсненні патентно-інформаційних і патентно-кон’юнктурних досліджень у сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій.
 25. Аудит виконання і результатів наукових досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою виявлення розробок із високим потенціалом комерціалізації.
 26. Аналіз ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 27. Сприяння й документальне забезпечення процесів експорту результатів інтелектуальної, наукової, інноваційної та творчої діяльності наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 28. Забезпечення операцій імпорту обладнання й товарів для інтелектуальної, наукової, інноваційної та творчої діяльності наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Положення про відділ науково-інноваційного супроводу освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Comments are closed.