Департамент інновацій та трансферу технологій

Директор департаменту
кандидат технiчних наук, доцент
Оксана ЮРЧИШИН
тел/факс: (+38044)-204-99-53
e-mail: urchyshynoks[at]ukr.net

Відділ інновацій

Начальник відділу
Антон ХМАРСЬКИЙ
тел/факс: (+38044)-204-99-52
e-mail: khmarsky[at]ukr.net

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
  • Сприяння створенню максимальної кількості корисних для суспільства конкурентоздатних результатів наукових досліджень, зокрема об’єктів інтелектуальної власності.
  • Введення результатів наукових досліджень, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського, у цивільний обіг, зокрема шляхом їх комерціалізації.
  • Інформаційно-аналітичне, патентно-інформаційне забезпечення процесів створення корисних для суспільства результатів наукових досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  •  Координація роботи структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
  • Сприяння інтеграції науки і освіти шляхом введення до навчального процесу дисциплін, що формують фахові компетентності у сфері інтелектуальної власності, інновацій та трансферу технологій.

Comments are closed.