Наукові школи

Наукова школа КПІ ім. Ігоря Сікорського – це заснований визнаним науковим лідером творчий колектив – з науково-педагогічних і наукових працівників Університету та їх учнів, інтереси якого спрямовані на розв’язання довгострокових завдань і проблем, за науковою парадигмою (теоретико-методологічною моделлю) школи, пріоритетними напрямами національної та світової науки і технологій.
Колектив наукової школи формується відповідно до історичних традицій  КПІ ім. Ігоря Сікорського, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової, інженерної та культурної еліти України.
Наукові школи складається з наукових груп – груп науковців (дослідників), які на засадах самоорганізації спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми в межах наукової парадигми школи та спроможні ефективно реалізовувати національні та міжнародні наукові проєкти.

Нормативні документи і форми

 • Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Затверджено Вченою радою
  КПІ ім. Ігоря Сікорського 29 червня 2021 року (скачати, *.pdf, 0,3Mb).
 • Додаток 1 до Положення – Кваліфікаційна карта наукової школи (скачати, *.docx, 0,1Mb)
 • Додаток 2 до Положення – Відомості про членів наукової школи (скачати, *.docx, 0,1Mb)

Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 20 лютого 2023 року, протоколом №2 затверджено 13 засновницьких наукових шкіл та 67 сучасних наукових шкіл.

Засновницькі наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Математика та статистика (з 1898 року)
 2. Прикладна механіка (з 1898 року)
 3. Теплова та атомна енергетика (з 1898 року)
 4. Фізика твердого тіла (з 1898 року)
 5. Хімічні, біологічні, екологічні технології та інженерія (з 1898 року)
 6. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (з 1918 року)
 7. Технології та обладнання галузевого машинобудування (з 1928 року)
 8. Радіотехніка та електронні комунікації (з 1930 року)
 9. Матеріалознавство, металургія, зварювання (з 1935 року)
 10. Електроніка та акустика (з 1959 року)
 11. Кібернетика та інформатика (з 1962 року)
 12. Автоматизація та приладобудування (з 1970 року)
 13. Системний аналіз (з 1980 року)

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття сформувалась низка наукових шкіл в галузях соціальних і гуманітарних наук.

Хронологія та спадковість виникнення засновницьких наукових шкіл КПІ ім. Ігоря Сікорського

Comments are closed.