Технології та обладнання галузевого машинобудування

Засновницька наукова школа “Технології та обладнання галузевого машинобудування”

Об’єкт дослідження – енергоресурсоефективні процеси, обладнання та матеріали хімічної, полімерної, силікатної, гірничої та поліграфічної галузей виробництва.

Передумови та виникнення наукової школи. Стрімкий розвиток хімічної, металургійної, будівельної, харчової та переробної галузей промисловості в Україні на початку ХХ століття зумовив потребу підготовки висококваліфікованих вітчизняних інженерних кадрів, здатних створювати та експлуатувати інноваційні конструкції технологічного обладнання. У КПІ для цього були всі передумови, адже в ньому функціонували механічне, хімічне, інженерне та сільськогосподарське відділення.

У витоків засновницької наукової школи «Технології та обладнання галузевого машинобудування» стояли такі відомі вчені, як М. Б. Делоне, Б. С. Лисін, О. О. Пащенко, О. В. Ралко, О. А. Крупа, О. С. Плигунов, В. В. Васильєв, В. В. Хільчевський, Д. Д. Рябінін та інші.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були І. Е. Венеракі (напрям досліджень – промислова теплонергетика), Ю. Ю. Лукач (високоефективні технології переробки полімерних матеріалів), В. В. Карачун (динаміка багатофазних механічних систем), А. П. Гавриш (технології магнітно-абразивної обробки), О. О. Вовк (геодинаміка).

В рамках засновницької наукової школи «Технології та обладнання галузевого машинобудування» сформувалися й отримали розвиток такі сучасні наукові школи:

  1. Інжиніринг енергоресурсоефективних хімічних процесів і обладнання – д-р техн. наук, проф. Є.М. Панов. Об’єкт дослідження – енергоефективні процеси й обладнання металургійної та електродної галузей, полімерного і силікатного машинобудування, хімічної промисловості та пакувальної техніки. Наукова школа нині представлена 18 вченими (докторів наук – 7, кандидатів наук і докторів філософії – 6).
  2. Процеси тепломасообміну в технологічному обладнанні промислових виробництв – д-р техн. наук, проф. Я.М. Корнієнко. Об’єкт дослідження – процеси тепломасообміну та створення ресурсоощадного інноваційного обладнання для хімічної, целюлозно-паперової харчової промисловості, підриємств будівельних матеріалі та переробки полімерів. Наукова школа нині представлена 25 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 14).
  3. Прикладні аспекти ультразвукових технологій в біотехнологічному виробництві – д-р техн. наук, проф. В.М. Мельник. Об’єкт дослідження – біотехнології та фармації для культивування мікроорганізмів у рідинних середовищах при виготовленні вакцин та біологічно активних речовин, екстракції цільових продуктів із сировини рослинного і тваринного походження. Системний аналіз для поліагрегатної структури, ультразвукових технологій та кавітації. Наукова школа нині представлена 13 вченими (докторів наук – 1, кандидатів наук і докторів філософії – 5).
  4. Процеси та обладнання видавництва і поліграфії – д-р техн. наук, проф. П. О. Киричок. Об’єкт дослідження – новітні технологічні процеси та забезпечення якості виробів, матеріалів і обладнання видавництва та поліграфії, зокрема виготовлення захищеної поліграфічної продукції, екоефективні технології книжкового виробництва, забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного устаткування. Наукова школа сьогодні представлена 33 вченими (докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 14).
  5. Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки – д-р техн. наук, проф. В. Г. Кравець. Об’єкт дослідження – теоретичні та експериментальні дослідження природи й механізму керованого розвитку силових і деформаційних процесів у гірському масиві для розроблення сучасних ресурсозберігаючих технологій геоінженерії, забезпечення експлуатаційної стійкості природних і техногенних об’єктів, підданих дії екстремальних статичних і динамічних чинників. Наукова школа нині представлена 14 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 4).

Comments are closed.