Згідно з наказом МОН України №896 від 25.07.2023р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що у листопаді 2023 року на базі нашого університету буде проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. Метою Конкурсу є активізація науково-дослідної роботи студентів, стимулювання інтересу до науки та…

Читати далі / Continue reading

Рекомендації зі створення та наповнення інформацією профілів дослідників на платформі ORCID

Для ефективного використання усіх переваг міжнародного ідентифікатора дослідників ORCID радимо ознайомитися з «Рекомендаціями щодо створення облікового запису та коригування ідентифікатора ORCID». Рекомендації перекладено українською мовою фахівцями ДНТБ України відповідно до підпункту 4 пункту 7.6.5.1. Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки…

Читати далі / Continue reading

«Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці», автори Саблій Л.А., Бунчак О.М., Жукова В.С., Кононцев С.В.

Видано українською мовою і є другим виданням, переробленим і доповненим. Підручник є новою книгою, оригінальною, не має аналогів, характеризується комплексністю, викладений у ньому матеріал стосується двох надзвичайно важливих і актуальних на сьогоднішній день в Україні і всьому світі напрямків розвитку екологічних біотехнологій – біоенергетики і водоочищення, які вивчаються студентами у…

Читати далі / Continue reading

“Transnational corporations” (Транснаціональні корпорації), автори Войтко С.В., Гавриш О.А., Корогодова О.О., Моісеєнко Т.Є

Інтернаціоналізація, інтеграційні процеси та глобалізація за відносно короткий період часу розвитку цивілізації на Землі підняли підприємництво на якісно новий рівень, на рівень транснаціональних бізнес-структур. Різнопланові процеси у сучасній міжнародній торгівлі є досить складними та багатогранними. До того ж значну частку обсягу цієї торгівлі здійснюють саме транснаціональні корпорації, а тому майбутнім…

Читати далі / Continue reading

«Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія та практика», автори Жученко А.І., Черепанська І.Ю, Сазонов А.Ю., Кавалюк Д.О.

У підручнику розглянуті сучасні напрямки розвитку штучного інтелекту та машинного зору, базис та понятійний апарат систем штучного інтелекту. Представлено різнопланові за галуззю, змістом та методами задачі автоматизації, розв’язок яких ґрунтується на використанні технологій та систем штучного інтелекту і машинного зору. Наведені завдання для практичних, лабораторних і самостійних робіт студентів. Аналіз…

Читати далі / Continue reading

The method of rigged spaces in singular perturbation theory of self-adjoint operators, V.D. Koshmanenko, M.E. Dudkin

Монографія присвячена теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів яка є новітнім розділом теорії збурень лінійних операторів що, у свою чергу, разом із спектральною теорією займає центральне місце у функціональному аналізі та математичній фізиці. Метою цієї монографії є послідовний виклад методу оснащених гільбертових просторів, який вдосконалює і розвиває метод самоспряжених розширень симетричних…

Читати далі / Continue reading