Керівництво

Проректор з наукової роботи,
в.о. начальника Науково-дослідної частини
доктор технiчних наук, професор
Віталій ПАСІЧНИК
тел/факс: (+38044)-204-91-21
e-mail: v.pasichnyk[at]kpi.ua
Особистий прийом громадян: вівторок, з 14 до 16

Заступник начальника Науково-дослідної частини
кандидат технічних наук, доцент
Георгій ВАСИЛЬЄВ
e-mail: g.vasyliev[at]kpi.ua
тел/факс: (+38044)-204-82-74

Заступник начальника Науково-дослідної частини
кандидат технічних наук, старший дослідник
Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ
e-mail: i.vladymyrskyi[at]gmail.com
тел/факс: (+38044)-204-82-74

Директор департаменту інноватики і трансферу технологій
кандидат технічних наук, доцент
Оксана ЮРЧИШИН
тел/факс: (+38044)-204-81-18
e-mail: oksanayurchishin[at]gmail.com

Наукова та інноваційна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечується взаємодією науково-дослідної частини та департаменту інновацій і трансферу технологій, відділи і сектори яких відповідають за окремі напрями діяльності.

Comments are closed.