Наукові видання

Категорії
“А”
Входять у SCOPUS Входять у WoS Категорії
“Б”
Інші

Наукові видання категорії “А”

Входять до бази даних Scopus

Входять до бази даних Web of Science

Наукові видання категорії “Б”

Інші видання університету

Comments are closed.