Наукові видання

Категорії
“А”
Входять у SCOPUS Входять у WoS Категорії
“Б”
Інші

Наукові видання категорії “А”

Входять до бази даних Scopus
 • Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка.

Входять до бази даних Web of Science
 • Новітня освіта
 • Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
 • Сторінки історії

Наукові видання категорії “Б”

 • Інформаційно-телекомунікаційні науки
 • Information Technology and Security
 • Innovative Biosystems and Bioengineering  (е-видання)
 • Mechanics and Advanced Technologies
 • Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління»
 • Біомедична інженерія і технологія  (e-видання)
 • Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування
 • Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право
 • Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»
 • Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті.
 • Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
 • Енергетика: економіка, технології, екологія
 • Механіка гіроскопічних систем
 • Мікросистеми, Електроніка та Акустика
 • Наукові вісті КПІ
 • Обрії друкарства
 • Системні дослідження та інформаційні технології
 • Технологія і техніка друкарства (е-видання)
 • Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації (спец доступ)

Інші видання університету

 • Advanced Linguistics
 • Information, Computing and Intelligent systems
 • Mathematics in Modern Technical University (е-видання)
 • Theoretical and Applied Cybersecurity
 • Актуальні проблеми економіки та управління (e-видання)
 • Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка (з 2017 не виходить)
 • Геоінженерія
 • Дослідження з історії техніки
 • Електронна та Акустична Інженерія (e-видання)
 • Інформаційні системи. Механіка та керування
 • Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні
 • Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Comments are closed.