TISC

Центр підтримки технологій та інновацій (TISC) – міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO) пацює в складі відділу науково інноваційного супроводу освітнього процесу. Відповідні Меморандум та Угода про співпрацю підписані 2 грудня між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).
Участь університету в даній програмі дозволяє розширити можливості винахідників щодо захисту і управління правами інтелектуальної власності з метою їх комерціалізації як в Україні, так і за її межами.

Перелік послуг центру:

 • надання доступу до патентних та спеціалізованих технічних баз даних;
 • аналітика – Звіти про патентний ландшафт або суміжні послуги;
 • консультації та допомога у використанні баз даних;
 • консультації та допомога з питань управління інтелектуальною власністю – комерціалізації;
 • консультації та допомога питань управління інтелектуальною власністю – ліцензування, трансфер технологій;
 • консультації та допомога питань управління інтелектуальною власністю – складання патентних заявок; підтримка в процесі видачі патенту (діловодства);
 • пошук – Промислова придатність, патентна чистота;
 • пошук – новизна, патентоспроможність;
 • пошук – рівня техніки;
 • пошук – чинності патентів.

Технічна спеціалізація центру:

 • сільське гоподарство та наука про продукти харчування;
 • хімія та хімічне виробництво;
 • електроніка та електронна інженерія;
 • науки про охорону здоров’я та життя;
 • інформаційно-комунікаційні технології;
 • механічна інженерія;
 • енергетика;
 • матеріалознавство;
 • цифрові технології.

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський 37, тел. 204-81-18,  e-mail: ttransferkpi@gmail.com; o.yurchyshyn@kpi.

Comments are closed.