Центр колективного користування

«Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів»

Регламент доступу до наукового обладнання, що використовується Центром (завантажити, *.pdf, 1,7Mb).

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

До Центру входять лабораторії:

Лабораторія Обладнання Графік завантаження
електронної та оптичної мікроскопії – скануючий електронний мікроскоп з енергодисперсійним мікроаналізатором РЭМ‑106И;

– просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ-У (модернізований);

– рентгенофлуоресцентний  експрес аналізатор хімічного складу “EXPERT 3L”;

– металографічний тринокулярний мікроскоп iScope IS.1053-PLMi

– мікротвердомір LHVS-1000Z

переглянути
комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу –  робочі станції HP Z230 з професійними моніторами HP Z 23″

Прикладне програмне забезпечення:
–  PTC Creo Parametric 3.X;
–  PTC Creo Simulate 3.X;
–  Granta Design CES Edupack 2016;
–  ANSYS 17.2 Workbench;
–   Libre Office 5.X;
– Середовище розробки Anaconda   4.2 (for Python 3.6) 64 bit;
– MS Visual Studio 2017
– SOLIDWORKS

переглянути
рентгеноструктурного аналізу Rigaku і мас-спектрометрії –  рентгенівський дифрактометр Rigaku Ultima-IV;
–  масспектрометр ізотопний твердофазний МІ-1201 АТ-01
переглянути
електронно-променевих та плазмових технологій –  апаратура електронно-променева ЭЛА- 6;
–  вакуумний універсальний пост ВУП-5М;
–  SРS-установка типу КСЕ-FCT HP D 25-SD
переглянути
механічних випробувань –  електромеханічна універсальна машина для випробування матеріалів (модель  1958У-10-1);
–  автоматизований стаціонарний мікротвердомір МНV 1000;
–  мікротвердомір ПМТ-3
переглянути

Адреса: вул. Політехнічна 35, навчальний корпус 9, 03056, Київ, Україна

Comments are closed.