Наукові підрозділи

До складу наукових структурних підрозділів входять наукові частини кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів (ННІ), науково-дослідні інститути (НДІ), науково-дослідні центри (НДЦ), науково-інженерні центри (НІЦ), конструкторські бюро (КБ) та інші наукові структури. Наукові структурні підрозділи діють за дорученням ректора університету та на основі положень, що їх затверджує ректор.

Науково-дослідні інститути

 1. Науково-дослідний інститут телекомунікацій (НДІ ТК)
 2. Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки (НДІ ЕМСТ)
 3. Науково-дослідний інститут інформаційних процесів (НДІ ІП)
 4. Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики “Енергія” (НДІ Енергія)
 5. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень (НДІ АЕД)

Науково-дослідні структури

 1. Національний центр ресурсоефективного та чистого виробництва
 2. Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації “Тезіс”
 3. Науково-дослідний центр “Ресурсозберігаючі технології”
 4. Науково-випробувальний центр “Надійність”
 5. Науково-навчальний центр “Наноелектроніка і нанотехнології”
 6. Науково-навчальний центр «Серцево-судинної інженерії»
 7. Навчально-науковий центр “Чиста вода”
 8. Навчально-науковий центр “Світовий центр даних з геінформатики та сталого розвитку”
 9. Навчально-науковий центр рентгеноструктурного аналізу “РІГАКУ”
 10. Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування
 11. Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій НЕТКРЕКЕР-НТУУ “КПІ”
 12. Науково-технічний центр екотехнологій та технологій енергозбереження “ЕКОТЕЗ”
 13. Навчально-науковий центр “Енергетика сталого розвитку”
 14. Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
 15. Науково-дослідницький центр прикладної соціології “Соціоплюс”
 16. Молодіжний науково-технічний центр «Бізнес-інкубатор «Політеко».

Конструкторські бюро

 1. Конструкторське бюро інформаційних систем
 2. Конструкторське бюро “Шторм”
 3. Конструкторське бюро “Політехнік”

Comments are closed.