Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки

Науковий керівник – акад. НАНУ, д.т.н., проф. Якименко Юрій Іванович

В. о. директора – к.т.н., доц. Татарчук Дмитро Дмитрович

Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки (НДІ ЕМСТ) створено 01.01.2017 року і він є правонаступником Науково-дослідного інституту прикладної електроніки.

Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки займається розробкою та впровадженням сучасного електронного обладнання та пристроїв для промисловості, енергетики, зв’язку та медицини.  НДІ виконує замовлення  ДТГО “Південно-Західна залізниця”, КП «Київський метрополітен», КП «Водоканал», Трамвайно-тролейбусного управління м.Києва, ВАТ «Укртелеком» і співпрацює з рядом провідних інститутів НАНУ (Електродинаміки, Проблем матеріалознавства, Фізики напівпровідників, Магнетизму).

Над вирішенням наукових і прикладних завдань в НДІ ЕМСТ працює ряд  провідних науковців (в тому числі 8 докторів та 26 кандидатів наук). Працівники вищої кваліфікації складають 30% від загальної кількості працюючих в НДІ.

Основні  напрямки діяльності:

·  обробка сигналів (методи обробки та кодування сигналів, підвищення завадостійкості);
·  наноелектроніка (розробка технології виготовлення і дослідження властивостей наноматеріалів і наноструктур, розробка математичних моделей наноструктур);
·  коммунікаційні пристрої (розробка, моделювання);
·  сонячні батареї (розробка, моделювання, розробка технології виготовлення);
·  наносенсори (розробка, моделювання, розробка технології виготовлення);
·  НВЧ електроніка (діелектричні резонатори та частотно-селективні пристрої на їх основі);
·  діелектрична спектроскопія (дослідження НВЧ властивостей діелектричних матеріалів, розробка методів контролю НВЧ параметрів матеріалів);
·  газорозрядні пристрої (розробка, моделювання та оптимізація параметрів, розробка технології виготовлення);
·  медична електроніка (розробка методів діагностики стану біологічних об’єктів, розробка й проектування приладів для діагностики та лікування);
·  навігаційні пристрої (пристрій визначення кутових координат Сонця).

Адреса: 03056, м. Київ-056, вул. Політехнічна, 16

Т/ф 236-96-76

E-mail: d.tatarchuk@kpi.ua

Comments are closed.