Системний аналіз

Засновницька наукова школа “Системний аналіз”

Об’єкт дослідження – складні системи, що включають взаємопов’язані підсистеми різної природи (соціальної, економічної, екологічної, технологічної), які діють на множині суперечливих цілей, за умов нестачі та невизначеності інформації та наявності багатофакторних ризиків. Для цих систем мають прийматися рішення, що забезпечують їх раціональну поведінку та цілеспрямований розвиток.

Передумови та виникнення наукової школи – необхідність у створенні як нових фундаментальних математичних методів для розв’язання складних системних задач, так і підходів та прийомів до їх практичної реалізації. Формування засад розвитку інформатики та системного аналізу здійснювали видатні вчені В. С. Михалевич, І. В. Сергієнко, Ю. І. Самойленко, Ю. Л. Далецький, М. З. Згуровський, В. І. Іваненко, В. С. Мельник, В. М. Кунцевич, Б. М. Пшеничний, В. Д. Романенко та інші.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл університету були В. С. Михалевич (економічна кібернетика), М. З. Згуровський (системна математика), О. Г. Івахненко (автоматичне упраління, кібернетика і математичне моделювання), В. П. Сігорський (теорія електронних ланцюгів).

У межах засновницької наукової школи «Системний аналіз» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Системна математика – акад. НАН України, д-р техн. наук, проф. М.З. Згуровський. Об’єкт дослідження – комплекс взаємопов’язаних розділів математики (класичних і новостворених), що забезпечує системне узгодження ряду математичних дисциплін для опису та дослідження складних систем, що включають взаємопов’язані підсистеми різної природи. Наукова школа нині представлена 38 вченими (акад. НАН України – 1, докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 19).
  2. Теорія та методи системного аналізу – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. Н.Д. Панкратова. Об’єкт дослідження – складні соціально-економічні, технічні системи, що діють в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику, які застосовуються під час дослідження, проєктування та експлуатації різнотипних об’єктів широкого призначення. Наукова школа нині представлена 17 вченими (чл.-кор. НАН України – 1, докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 7).
  3. Методи і технології обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних – д-р техн. наук, проф. Ю.П. Зайченко. Об’єкт дослідження – нові методи і технології обчислювального інтелекту та їх впровадження в економіці, фінансовій сфері та медицині. Розроблення нового класу нейронних мереж – гібридних нечітких мереж глибокого навчання на основі самоорганізації, ефективних методів їх навчання та синтезу структури і впровадження в задачах прогнозування, розпізнавання образів і медичної діагностики. Наукова школа нині представлена 10 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 4).
  4. Комп’ютерне сервіс-орієнтоване проєктування в розподіленому інформаційному середовищі – д-р техн. наук, проф. А.І. Петренко. Об’єкт дослідження – методологія і технології розроблення систем семантичних інваріантних сервісів, які забезпечують виконання складних обчислювальних сценаріїв процесів діджиталізації у суспільстві (зокрема, у галузі e-Health) і сприяють приватно-державному партнерству завдяки динамічній інтеграції сервісів від різних розробників. Наукова школа нині представлена 25 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 13).
  5. Моделювання та безпека складних систем – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. О.М. Новіков. Об’єкт дослідження – математичні проблеми моделювання складних систем, загальні проблеми безпеки та прикладні проблеми кібернетичної безпеки. Науково-технічна розробка математичних методів, систем та технологій кібербезпеки. Наукова школа сьогодні представлена 12 вченими (чл.-кор. НАН України – 1, докторів наук – 1, кандидатів наук і докторів філософії – 7).

Comments are closed.