Конкурс на заміщення посад наукових працівників

26.04.2024

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет) (Україна, 03056, м. Київ, проспект Берестейський, 37, www.kpi.ua, тел. (044) 204-92-00, (044) 204-82-74) відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженого наказом від 08.02.2023 №НУ/19/2023, оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників, які стають вакантними з 01 серпня 2024 року:

Перелік вакантних посад

 1. Заступник начальника Науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Загальні вимоги

Учасник конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників повинен мати вищу освіту з відповідного напряму підготовки не нижче другого (магістерського) рівня і залежно від посади наукового працівника:

 • мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;
 • мати стаж (досвід) наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;
 • мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму, зокрема: мати наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади, та бути автором (співавтором) або автором (співавтором) і власником (співвласником) чинних патентів на винахід та/або корисну модель, зокрема, виданих іноземними державами за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади;
 • вільне володіння державною мовою відповідно до ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних керівних посад наукових працівників

 • Заступник начальника НДЧ – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має досвід науково-організаційної роботи не менше 5 років.

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає до Загального відділу Університету особисто, надсилає поштою на адресу Університету або надсилає на електрону пошту загального відділу (mail@kpi.ua) такі документи:

 • письмову заяву на ім’я проректора з наукової роботи Університету про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях із посиланнями на інформаційні ресурси й вебсайти, на яких вони розміщені.
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами), володіння сучасними методами й методологіями досліджень і розробок, особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, досвід участі в підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень та розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство в міжнародних фахових товариствах, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді, а також інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

Зі зразками документів, що подаються для участі в конкурсі, та проектами посадових інструкцій можна ознайомитися за посиланням: (https://science.kpi.ua/templates/).

У разі подання документів, на адресу електронної пошти загального відділу університету (mail@kpi.ua), то такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом) з накладанням електронного цифрового підпису кандидата.

Кандидати, які працюють на наукових посадах в Університеті, подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць кандидата.

Cтрок прийняття заяв і документів на конкурс: до 26 травня 2024 року.

Адреса прийняття документів на конкурс:

Загальний відділ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, кімната 163.

Телефон: (044) 204-92-00, 204-82-74

e-mail: mail@kpi.ua

Особи, уповноважені для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

 1. заступник начальника НДЧ – Васильєв Григорій Степанович (204-82-74);
 2. начальник організаційно-аналітичного відділу НДЧ Савич Олена Володимирівна (204-92-00).

Comments are closed.