Очищення стічних вод різноманітного походження з використанням іммобілізованих мікроорганізмів

На теперішній час в світі існують глобальні екологічні проблеми. Вчені всього світу наполегливо працюють над вирішенням та покращенням тої чи іншої екологічної проблеми. Однією з таких проблем є забруднення стічних вод. Саме наші вчені факультету біотехнологій пропонують вирішення, даної проблеми, технологією «Очищення стічних вод різноманітного походження з використанням іммобілізованих мікроорганізмів».

Основними перевагами даної технології є висока ефективність біологічного процесу очищення стічних вод від різноманітних забруднюючих речовин за рахунок використання біологічних агентів – іммобілізованих мікроорганізмів; економія енергоресурсів за рахунок анаеробного процесу; створення і культивування консорціуму мікроорганізмів, які регулюють утворення нової біомаси, за рахунок чого зменшується об,єм утворюваних відходів; ефективне видалення із стічних вод антибіотиків, барвників, іонів важких металів, сполук азоту і фосфору та інших забруднюючих речовин з доведенням якості очищених стічних вод до санітарних вимог.

Ринкова та економічна привабливість технології:
– Ефективність технології висока за видаленням із стічних вод різного походження різноманітних забруднюючих речовин з доведенням їх концентрацій до нормативів скиду у природні водотоки.
– Використання біологічних, а не хімічних агентів дає екологічність і економічність технологічних рішень процесів очищення стічних вод.
– Економія енергоресурсів на процес очищення за рахунок використання анаеробних процесів.
– Суттєве зменшення утворюваних в результаті очищення стічних вод відходів і зниження витрат на їх утилізацію.

Comments are closed.