Переможці конкурсного відбору проєктів наукових досліждень і розробок

За результатами конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 25.02.2021 р. № 257 та № 278 від 3.03.2021 р   Всі подані нашим університетом  проекти  отримали високі бали від 75,3 до 92.

Фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету проекти, враховуючи таке:

· фундаментальні дослідження, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку «високого рівня» (90 балів і вище),

· прикладні дослідження, які отримали експертну оцінку 83 бали і вище,

· науково-технічні (експериментальні) розробки, які отримали експертну оцінку 75 балів і вище,

Це такі  проекти:

1. Структурно-фазові механізми керування комплексом поверхневих властивостей конструкційних і функціональних сплавів комбінованими тепловими, йонними та деформаційними впливами

Керівник проєкту  Волошко Світлана Михайлівна

2. Створення фізичних основ виготовлення бронебійних сердечників із каркасних металокерамічних композитів із субмікронним зерном

Керівник проєкту Юркова Олександра Іванівна

3. Розробка і виготовлення інноваційних дистиляторів для концентрування термочутливих розчинів

Керівник проєкту Ріферт Володимир Густавович

4. Розробка технологій та дослідної установки для виготовлення полігонального каналу ствола стрілецької зброї методами холодного пластичного деформування

Керівник проєкту Гожий Сергій Петрович

5. Тепломасообмін і гідродинаміка в одно- та багатофазних середовищах новітних теплоносіїв для створення теплообмінників кріогенної техніки та радіолокаціонних систем

Керівник проєкту Кравець Володимир Юрійович

6. Розробка методу прогнозування ресурсу композиційних конструкцій авіакосмічної техніки на протязі життєвого циклу

Керівник проєкту Бобир Микола Іванович

7. Створення інформаційно-аналітичного ситуаційного центру для сценарного моделювання кризових і безпекових явищ і вивчення їх впливу на економіку і суспільство

Керівник проєкту Зайченко Юрій Петрович

8. Розробка поляризаційних методів виявлення замаскованих об’єктів тепловізорами аерокосмічного та наземного базування

Керівник проєкту Колобродов Валентин Георгійович

9. Новий широкосмуговий автоматизований портативний електроакустичний апаратно-програмний комплекс з підвищеними точністю і безпечністю для ранньої диференційної аудіологічної експрес-діагностики в медицині

Керівник проєкту Найда Сергій Анатолійович

10. Наукові засади аналізу методів підвищення рівня енергетичної ефективності будівель до майже нульового споживання енергії

Керівник проєкту Дешко Валерій Іванович

Comments are closed.