Чиста вода

Діяльність науковців університету в рамках виконання комплексної програми “Чиста вода” спрямована на розробку нових реагентів, устаткування, створення нових технологічних процесів для комплексних інноваційних проектів у галузі інженерії водоочищення, що дає змогу вирішувати складні проблеми водозабезпечення населення і промислових об’єктів якісною водою в умовах дефіциту природної прісної води, захисту поверхневих водойм від забруднення органічними та мінеральними речовинами, забезпечення раціонального водоспоживання та створення сталого водного менеджменту.

Роботи з дослідження і розробки технології водоочищення проводяться співробітниками і студентами  у Навчально-науковому центрі “Чиста Вода”, що став експериментальним майданчиком для всіх науково-дослідницьких груп, які працюють над різними аспектами проблем водоочищення. Інноваційною розробкою вчених цієї програми є комплексна технологія підготовки питної та технічної води.

У роботі молодих учених І.А. Гришка і А.А. Новосада на тему “Проточний навігатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ” запропоновані нові підходи в ви рішенні актуальної задачі безреагентного знезараження рідини шляхом додавання в кавітуюче середовище абразивного матеріалу, що дало можливість у 5–6 разів підвищити ефективність технологічного процесу знезараження. Практичне застосування розробленого і дослідженого кавітаційного обладнання забезпечило підвищення ефективності технологічних процесів знезараження води у відкритих водоймах, дезінтеграції мікроорганізмів, підвищення довговічності та безпеки змащувально-охолоджуючих рідин, що підтверджено відповідними актами впровадження. Ця робота удостоєна премії президента України для молодих учених. Автори опублікували 38 робіт, отримали 2 патенти України на винахід та 5 на корисну модель. Їхні роботи процитовано в 16 наукових журналах, h-індекс = 3.

Comments are closed.