Медико-інженерна складова охорони здоров’я

Метою програми є підвищення рівня технічного та технологічного забезпечення охорони здоров’я через впровадження інженерних інновацій та досягнень точних наук. Розроблення  техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових, комп’ютерних та медичних технологій – це стратегічний напрям підвищення стандарту життя  населення і орієнтація економіки, науки та техніки на розвиток соціальної сфери.
Головним завданням програми є формування на межі інженерно-технічних і медико-біологічних наук нової галузі науки й освіти, спрямованої на розроблення конкурентоспроможної імпортозамінюючої медичної техніки, штучних органів і біоматеріалів, комп’ютерних програм та технологій їх застосування. Реалізація завдань цієї  програми можлива при об’єднанні та координації можливостей  факультетів, інститутів і кафедр КПІ ім Ігоря Сікорського, науково-дослідних інститутів НАН та НАМН України, МОЗ України.

Першочергові напрямки, які визначають науково-технологічний простір програми, такі:

  • об’єднання науковців, інженерів, лікарів, промисловців навколо створення вітчизняної медичної техніки, матеріалів,  впровадження власних інноваційних технологій  для охорони здоров’я за напрямом “біомедична інженерія”;
  • вивчення вимог і потреб ринку у вітчизняній медичній   техніці, створення банку даних про нові медичні технології, біоматеріали та технології їх одержання для основних галузей медицини;
  • формування інформаційного простору й організація взаємодії біологів, медиків, інженерів для вирішення основних завдань програми (семінари, конференції, заснування медико-інженерних періодичних видань, максимальне використання інтернет-ресурсів);
  • забезпечення підготовки фахівців матеріально-технічною базою: сучасними навчальними лабораторіями, технічними засобами, які в подальшому перетворюватимуться у навчально-дослідницькі;
  • створення спеціалізованих наукових колективів (центрів, конструкторських бюро, лабораторій) для вирішення завдань програми;
  • впорядкування професійного складу, професійних вимог і кадрової політики стосовно інженерних працівників в ОЗ України  відповідно до міжнародного досвіду розвитку біомедичної інженерії;
  • створення важелів фінансового заохочення для залучення висококваліфікованих інженерних кадрів і талановитої молоді для роботи в наукових медико-інженерних закладах;
  • об’єднання закладів медичної промисловості для вирішення в рамках цієї програми проблем забезпечення охорони здоров’я вітчизняною технікою та виробами медичного призначення.

Очікувані результати програми
Реалізація напрямів програми дасть можливість оптимізувати структуру виробництва техніки та матеріалів медичного призначення і поліпшити ситуацію з ними в Україні, яка на сьогодні критична. Економічний ефект від їх реалізації має істотно перевищити капітальні затрати. Розвиток цього напряму сприятиме скороченню великих валютних витрат, одержанню значного соціального ефекту, підвищенню якості охорони здоров’я, створенню нових робочих місць – згідно з реалізацією завдань, визначених у програмі Президента України.

Діяльність співробітників університету в рамках програми “Здоров’я людини” направлена на розроблення техніки, виробів і матеріалів медичного призначення і пов’язаних з ними наукових, промислових, комп’ютерних та медичних технологій, що є стратегічним напрямом підвищення стандартів життя населення і орієнтації економіки, науки та техніки на розвиток соціальної сфери.

У рамках програми науковцями університету створено технічні засоби безконтактного контролю температури мозку і серця, що застосовані при операціях в умовах штучного кровообігу. Виконано клінічне впровадження протоколів загального та локального термічного впливу і його неінвазивного контролю в умовах штучного кровообігу.

Іншою інноваційною розробкою вчених цієї програми стало розділення тканин за допомогою біполярного ножа. Основними перевагами високочастотного зварювання порівняно з традиційними методами з’єднання розрізів живих тканин є відсутність розвитку запальної інфекції в рані і відсутність загрози розповсюдження інфекції з порожнистих органів.

Comments are closed.