Довідник з лазерної технології: автори Коваленко В.С., Головко Л.Ф.

Довідник з лазерної технології, виданий Лазерним Інститутом Америки, є першим і єдиним виданням, в якому зібрані найважливіші найостанніші, перевірні практикою, досягнення в області лазерної технології провідних науковців з різних наукових установ Світу ( Америки, Канади, Німеччини, Японії, Англії, Франції, Швейцарії, Італії, Швеції). Вперше серед науковців країн СНД  в підготовці такого видання, написанні двох розділів загальним об’ємом 23 сторінки, прийняли участь науковці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
Дані наведені в виданні охоплюють великий спектр лазерних технологій, стосуються їх теоретичного обгрунтування, методичних рекомендацій до їх розробки, практичних прикладів -реалізації та випробувань, і тому сприяють розширенню застосування цих високоефективних технологій у промисловості, удосконаленню підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів.
Рецензії:
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича  НАН України

  • факт залучення наших фахівців до такого поважного видання свідчить про визнання світовою науковою спільнотою досягнень науковців КПІ;
  • довідник сприяє підвищенню авторитету вітчизняної науки;

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України,

  • видання є визначною подією не тільки в галузі  лазерної технології, а й в загальному науковому світі;
  • унікальний довідник є своєрідною “Біблією” для всіх фахівців з лазерного випромінювання;

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

  • сам факт включення в структуру довідника вже є свідченням високої якості цих матеріалів;
  • представлене видання є досить важливою подією у науковому житті України.

Робота “Довідник з лазерної технології”:   видавництво Лазерного інституту Америки, співавтори проф. Коваленко Володимир Сергійович та проф. Головко Леонід Федорович

Comments are closed.