Підручник. Теорія коливань і стійкості руху: автори Василенко М.В., Алексейчук О.М.

Системно викладені основні поняття та визначення теорії коливань і стійкості руху з урахуванням Державного стандарту України.
Від інших видань цей підручник відрізняється новою структурою та повнотою освітлення програмного матеріалу.
Послідовно розглядаються всі види коливань технічних систем: вільні коливання, вимушені коливання, автоколивання і параметричні коливання.
Спочатку описуються лінійні і нелінійні коливання, стійкість руху систем з одним степенем вільності.
Далі розглядаються коливання механічних систем з багатьма степенями вільності та континуальні системи. В цих розділах послідовно розглядаються всі види коливань (вільні, вимушені, автоколивання, параметричні коливання).
Поряд з детермінованими описуються і випадкові коливання. Застосовані при системному розгляді механічних усі відомі моделі: осцилятор, стрижень, вал, струна, балка, пластина, оболонка, біжуча хвиля.
В підручнику можна підібрати матеріал для навчальних програм любого за величиною обсягу. Можна користуватися студентам, викладачам та науковцям. Застосування теорій матриць та теорії операторів дало змогу скоротити текст (обсяг підручника) та розширити зміст.

Comments are closed.