Підручник у 2-х томах «Вища математика»: автори Дундученко Л.О., Ясінський В.В.

Двотомова „Вища математика” задумана і написана, як підручник для студентів інженерно-технічних університетів України. Як підручник вона задовольняє основним вимогам до викладу вищої математики (її базової частини – математичного аналізу) майбутнім інженерам. „Вища математика” (томи І та II) складається з дев’яти частин (назви яких подано в кожному томі) і кожна з них є самодостатнім підручником. А вкупі всі ці частини повністю охоплюють весь курс вищої математики (математичного аналізу) в інженерному вузі. Методика викладу у „Вищій математиці” є оригінальною, найбільш сприятливою для оволодіння інженерним курсом вищої математики, який існує в інженерно-технічних університетах України, в порівнянні з численними підручниками та учбовими посібниками з вищої математики, які пропонують для студентів – майбутніх інженерів, 3 цього приводу подамо основні риси методики викладання вишої математики, яка пропонується у „Вищій математиці”:

виклад учбового матеріалу є на високому рівні математичної строгості і, в той же час, є доступним для опанування і розуміння його студентами;
теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів і задач, багато з яких мають конкретний прикладний зміст, є типовими інженерно- технічними задачами;
у процесі викладу особливу увагу зосереджено на логічних міркуваннях при доведеннях лем, теорем, формул, при побудові означень фундаментальних математичних понять: границя, неперервність, похідна, інтеграл, ряд і т.д. Отже, вклад сприяє розвиткові логічного мислення у студентів;
виклад побудовано так, що відчувається зв’язок між усіма дев’ятьма частинами книги „Вища математика”, саме в тому, що читач (студент, зокрема) бачить, як поява нових частин, скажімо в VII та VIII частинах, дозволяє розв’язувати складні приклади, доводити теореми, що були розглянуті в попередніх частинах, значно простіше, ефективніше, користуючись новими математичними поняттями;
обидва томи (І та II) „Вищої математики” написані живою українською мовою спілкування — математичною мовою, зрозумілою, де мас місце також і розширення української математичної термінології, зокрема, в частині V;
„Вищу математику”, зокрема, її том II, можна частково розглядати, як довідник, особливо тих сучасних математичних понять, які виходять за межі стандартного (найбільшого за кількістю учбових годин) курсу вищої математики в інженерному вузі і які (поняття) обов’язково, в тій чи іншій мірі, зустріне інженер, науковець інженерно-технічного фаху в своїй творчій праці;
автори торкаються і інших загальних проблем математики, її розвою, методології (наприклад, застосування аксіоматичного методу в побудові теорії дійсних чисел), щоб у майбутнього інженера створити адекватну уяву про зміст і методи математичної науки на сьогоднішній день;
обидва томи містять невеликі довідки історичного розвою математики і значення в самій математиці того, чи іншого фундаментального поняття, що також сприяє кращому засвоєнню вищої математики, інтересу до неї у студентів;
Підкреслимо: новизну методики викладу матеріалу, вагоме значення підручника для учбового процесу, наукових досліджень та народного господарства країни. Підручник Л.О.Дундученка і В.В.Ясінського „Вища математика” – унікальне явище в навчально-методичній літературі за останні десятиріччя.

Comments are closed.