Підручник “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”. С.О. Кудря,– К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 492 с.

Підручник підготовлено у відповідності до навчальних планів і програм спеціальностей “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”; “Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії”; “Електромеханічні системи автоматизації та електропривід” та “Електричні машини та апарати”.

За своїм змістом та структурою підручник повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. У підручнику викладено матеріали щодо перетворення енергії різних видів відновлюваних джерел − сонячної, вітрової, геотермальної, енергії малих річок, біомаси та довкілля в електричну та теплову енергію. Розглянуто історичні аспекти розвитку відновлюваної енергетики, стан та перспективи освоєння основних видів відновлюваних джерел у світі та в Україні. Надано методи визначення енергетичного потенціалу та його показники, способи, засоби та технології перетворення енергії відновлюваних джерел в електричну та теплову енергію. Висвітлено шляхи вирішення проблем відновлюваної енергетики та ефективні методи стимулювання її розвитку.

У порівнянні з попередніми виданнями у підручнику “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” найбільш повно розглянуто (висвітлено) технології, методи та засоби перетворення нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для отримання теплової та електричної енергії або нових видів палива. Крім того, в даному підручнику наведені останні дані по потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для всієї території України. Розглянуто сучасне вітчизняне, а також закордонне устаткування та обладнання, що використовується для перетворення нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в необхідний вид енергії для потреб народного господарства. Використано результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі відновлюваної енергетики та інформаційно-статистичні дані.

Крім НТУУ “КПІ” даний підручник використовується в навчальному процесі в Національній академії природоохоронного та курортного будівництва (зокрема, на кафедрі електропостачання та фізики), в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” на кафедрі двигунів і енергоустановок літальних апаратів, в Запорізькій державній інженерній академії на кафедрі енергетичного менеджменту, в Національному гірничому університеті на кафедрі відновлюваних джерел енергії.

Comments are closed.