Навчальний посібник «Основи класичної теорії рівнянь математичної фізики», автори С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Г.П. Івасюк, Н.В. Рева

Викладання теорії рівнянь математичної фізики наштовхується на серйозні технічні труднощі, пов’язані з відсутністю підручника, який повністю відповідає програмі та в якому матеріал викладений українською мовою і в доступній формі, а також відсутністю або недостатньою кількістю навчально-методичних посібників, які містять завдання для самостійних вправ і методичні вказівки для їх розв’язування.

Навчальний посібник «Основи класичної теорії рівнянь математичної фізики» написано авторами на основі лекцій, які вони читали студентам різних фізико-математичних та інженерно-технічних спеціальностей у КПІ ім. Ігоря Сікорського, Чернівецькому національному університеті та інших вищих навчальних закладах.

У посібнику подано основні відомості з класичної теорії рівнянь математичної фізики. Розглянуто такі методи розв’язування задач математичної фізики, як методи характеристик Фур’є, функції Гріна, потенціалів. Окремо звернуто увагу на застосування спеціальних функцій при розв’язуванні задач математичної фізики.

Характерним для посібника є поєднання питань побудови математичних моделей конкретних задач фізики та механіки, описання методів дослідження цих моделей та аналізу одержаних розв’язків.

Наявність у кожному розділі вдало підібраних задач і вправ, разом з викладеною теорією, дає можливість повністю забезпечити аудиторні заняття та самостійну роботу студентів.

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, наукових працівників, викладачів фізико-математичних та інженерно-технічних спеціальностей.

Comments are closed.