Підручник «Управління якістю в зварювальному виробництві»/«Quality Management in Welded Fabrication» в 2 кн., С. Фомічов, І Скачкова, Є Чертко, С. Мінакова, А. Банін.

Підручник виданий українською та англійською мовами та складається з чотирьох модулів:

  1. Основи управління якістю. Система управління якістю;
  2. Вимірювання, контроль та реєстрація результатів у зварюванні;
  3. Дефекти та критерії приймання;
  4. Неруйнівний контроль.

Освоєння знаннями з управління якістю пропонується з позицій функціонування сучасних систем управління підприємством, реалізації процесного підходу, розуміння та задоволення вимог та очікувань зацікавлених сторін. Надано основи управління ризиками. Модулі з вимірювань, дефектів та неруйнівного контролю базуються на вимогах міжнародних стандартів.

Актуальність і новизна підручника визначається повною відповідністю Програмі Міжнародного інституту зварювання і Європейської асоціації зварювання «IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification» (2019 рік).

Підручник дає повний обсяг інженерних знань для розуміння процесів, пов’язаних з плануванням, забезпеченням і контролем якості, її підвищенням на всіх рівнях від технологічних операцій (види дефектів та неруйнівний контроль) до діяльності вищого керівництва (система управління якістю організації).

У підручнику використано результати аналізу вимог 57 міжнародних стандартів на системи управління, вимірювання при зварюванні, дефекти зварних з’єднань та методи неруйнівного контролю.

У першій главі наведено основи управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 3834. Розглянуто основні поняття та принципи управління якістю. Наведено етапи впровадження процесного підходу в систему управління організацією.

Описано вимоги ISO 9001 та впровадження процесів системи управління якістю: аналізування системи управління з боку керівництва; управління персоналом; технічне обслуговування; маркетинг; аналізування контрактів; розробка та проектування; управління наданими ззовні процесами, продукцією та послугами; виробництво та надання послуг; контроль; внутрішній аудит; коригувальні дії.

Описано досвід впровадження вимог ISO 9001 та ISO 31000 для управління ризиками на підприємствах, включаючи планування ризиків та можливостей, проектування структури управління ризиками, інтеграцію та впровадження дій, пов’язаних із ризиками та можливостями, у систему управління якістю, оцінку ефективності ризику та можливостей, моніторинг та аналізування структури управління ризиками, досягнення покращення.

В другої главі розглянуто основи методів вимірювання фізичних параметрів зварювання: електричних параметрів, тиску, витрати газу, швидкості зварювання, температури, вологості, витрати повітря, швидкості газового потоку. Описано процедури калібрування, перевірки та валідації зварювального обладнання.

Третя глава присвячена описанню типів дефектів у зварних з’єднаннях відповідно до ISO 6520 та аналізуванню причин утворення та заходів щодо запобігання дефектам, включаючи тріщини, порожнини, тверді включення, відсутність проплавлення та несплавлення, відхилення у формі та розмірах.

Проаналізовано підходи до визначення прийнятності дефектів, рівнів якості згідно з ISO 5817, ISO 10042 та ISO 13919, критеріїв прийнятності та рівнів контролю згідно з ISO 17635

Наведено інженерні методи оцінки критичного стану зварних з’єднань з дефектами, включаючи визначення критичного розміру дефектів за коефіцієнтом концентрації напружень та визначення критичної довжини тріщин і тріщиноподібних дефектів.

В четвертій главі проаналізовано фізичні явища, область застосування, техніку впровадження, переваги та обмеження методів неруйнівного контролю зварних конструкцій: візуального згідно з ISO 17637 ультразвукових методів – UT-РЕ (ISO 17640), UT-TOFD (ISO 10863) і РАUT (ISO 13588); методу акустичної емісії (ISO 22096); капілярного методу (ISO 3452); магнітно-порошкового методу (ISO 17638); методу вихрових струмів (ISO 17643); методу магнітної анізотропії; рентгенографічних методів (ISO 17636-1,2; ISO 15708-2,3)

Унікальність знань, наданих у підручнику, визнана рішенням експертів видавництва «Springer» приєднати підручник до нової серії книг «Transactions on Intelligent Welding Manufacturing» («Перехід до розумного зварювального виробництва»).

Comments are closed.