Конкурс “Молодий викладач-дослідник”

з 2006 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського щорічно проводиться Конкурс “Молодий викладач-дослідник”. Згідно затвердженого Положення за встановленою Формою претенденти подають інформацію про свої наукові та інноваційні здобутки. Рішення про визначення переможців приймає Вчена Рада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У конкурсі «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є університет (не менше ніж 0,25 ст. викладача), які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

Для учасників конкурсу вік не повинен перевищувати 35 років на час чергового конкурсу / для докторів наук та докторантів 40 років (згідно Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII).

Викладачі, що беруть участь у конкурсі, повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в т.ч. аудиторне не менше 100 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні роботи та забезпечувати підготовку наукових кадрів.

Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації «Молодий викладач-дослідник». (Анкета з додатком-поясненням додається).

Особи, які відзначені Державними нагородами України, розглядаються на загальних умовах згідно визначених критеріїв.

Дольова участь у загальних обсягах виконуваної тематики обчислюється наступним чином: керівнику теми – 0,5; відповідальному виконавцю – 0,3; виконавцям – 0,2.

До участі у конкурсі подаються такі матеріали: заповнені анкети з роз’ясненнями у додатку по кожному показнику, які підтверджують досягнення учасника конкурсу

Данні в Анкеті надаються за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за поточний навчальний рік.

Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто претендентом. Розгляд кандидатур на кафедрі не є обов’язковим.

Невірно оформлені, змінені форми анкети, подані без додаткових матеріалів роз’яснень за кожним пунктом анкети вважаються не дійсними і до розгляду не приймаються.

Розгляд кандидатур проводиться експертно-правовою комісією та науково-організаційною комісіями Вченої ради університету. Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету до затвердження.

Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу в номінації «Молодий викладач-дослідник».

Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

На основі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом встановленого зразка та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 20 % від посадового окладу терміном на один рік (за рахунок загального і спеціального фондів) за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за останній рік

Після закінчення вищевказаного терміну викладач може знову претендувати на це звання за умови відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг викладача-дослідника.

Архів конкурсів

Comments are closed.