Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень

Науковий керівник НДІ АЕД – д.т.н. Туз Юліан Михайлович

Директор НДІ АЕД  к.т.н. Самарцев Юрій Миколайович

Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень  (НДІ АЕД) був створений у 1993 році і є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”.

З дня створення і до сьогодні  НДІ АЕД бере активну участь у наукових дослідженнях з пріоритетних напрямків науки і техніки, державних та галузевих науково-технічних програмах. За роки існування інститутом виконано та впроваджено у виробництво ряд науково-технічних розробок державного значення та велику кількість проектів за замовленням державних підприємств та підприємств інших форм власності. Якість виконаних науково-дослідних робіт дозволяє НДІ АЕД регулярно отримувати та успішно виконувати міжнародні контракти на розробку наково-технічних проектів. У своїй діяльності НДІ АЕД спирається на  сучасну науково-технічну базу та високо-кваліфікованих фахівців, підготовлених протягом науково-дослідної діяльності.

НДІ АЕД проводить активне міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків з закордонними партнерами з метою залучення спеціалістів НДІ АЕД та НДЧ до участі у міжнародних проєктах.

Головні напрямки діяльності:

·  наукові дослідження у сфері ідентифікації, аналізу, створення та ефективного використання технічних систем високої складності;
·  створення технічних засобів сертифікації продукції та мiжсистемних випробувань на стійкість та вiдповiднiсть вимогам електромагнітної сумісності;
·  дослідження процесів забруднення природнього середовища, моніторинг екосистем;
·  розробка концепції та створення відкритих iнформацiйно-вимiрювальних систем, розробка дослідження та впровадження методів, алгоритмів та програмного забезпечення оптимізації наукового експерименту;
·  розробка систем дослідження можливостей підвищення технічних характеристик складних об’єктів в умовах обмеженого часового ресурсу та наджорстких умовах технологічного експерименту.
·  розробка інформаційно-вимірювальних систем вивчення взаємодії змін магнітного та електричного полів, породжених природними аномаліями.
·  роботи в галузі розробки та створення вольтметрів та генераторів змінної напруги, трансформаторів R-типу, вимірювальних тензомодулiв та газоаналізаторів, модулів цифрової обробки сигналів.

Приклади розробок

Адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул.Борщагівська, 126,

корпус №18, кімната № 326

тел. +380-44-204-82-20

моб. тел. +380-66-197-44-47

e-mail: tuz@aer.kpi.ua ,   Y.Samartsev@kpi.ua

Comments are closed.