Науково-дослідний інститут телекомунікацій

Науковий керівник – академік НАН України, д.т.н., проф. Ільченко Михайло Юхимович

Головними напрямками діяльності науково-дослідного інституту є:

–      виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;

–      виконання науково – дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно із замовленнями державних підприємств та підприємств інших форм власності;

–      інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок інституту в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

–      впровадження науково – технічних розробок, у тому числі через Науковий парк «Київська політехніка» випуск малих серій розроблених виробів, із застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійсненнями авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;

–      участь у підготовці та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації, насамперед у рамках Інституту телекомунікаційних систем університету, як його базового наукового середовища;

–      міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;

–      виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.

Основними завданнями НДІ є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. У плануванні своєї науково-дослідної роботи інститут спирається на:

–      пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, що визначаються Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;

–      державні та галузеві науково-технічні програми;

–      актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.

Адреса: 03056; м.Київ-56;  провулок Індустріальний, 2, НДІ телекомунікацій

Телефон: +380 (44) 204-83-13

Comments are closed.