Захист цифрових технологій патентним правом

Як відомо, згідно національного та міжнародного законодавства, комп’ютерна програма є об’єктом авторського права, і охороняється відповідно до його норм. Але наше сьогодення характеризується швидким темпом розвитку цифрових технологій, де комп’ютерна програма відіграє набагато ширшу роль ніж в традиційному розумінні: вона реалізовує процеси, вміє «приймати рішення» та реагувати на них і т.п. Тому досить часто такі програми є скоріше об’єктами винаходу чи корисної моделі, так як вирішують чітку технічну задачу.

У зв’язку з цим, з’являється все частіше необхідність отримувати патентний захист на такі технології, хоча написання таких заявок та їх експертиза на даний час ще не відпрацьовані та неврегульовані нормативними документами.

Європейське патентне відомство (ЄПВ) і Корейське відомство з інтелектуальної власності презентували спільне порівняльне дослідження, присвячене винаходам, реалізованим за допомогою комп’ютерних технологій та програмного забезпечення.

В першій частині матеріалів дослідження, з якими можна ознайомитись за посиланням, окреслюються та порівнюються підходи обох відомств до експертизи зазначеної категорії винаходів. Далі розглянуто 10 кейсів, проаналізованих паралельно експертами ЄПВ та Корейського відомства з інтелектуальної власності.

Приклади були ретельно відібрані обома відомствами, щоб найкраще відобразити спектр винаходів, на які сьогодні найчастіше подаються заявки. Завдяки цьому охоплено такі сфери, як штучний інтелект, графічні інтерфейси користувача, обробка мовлення, електронна комерція та телекомунікації.

Результати дослідження будуть корисними для винахідників, які працюють з такими технологіями та не мають досвіду щодо їх захисту.

Comments are closed.