Теплова та атомна енергетика

Засновницька наукова школа “Теплова та атомна енергетика”

Об’єкт дослідження – фундаментальні закони тепломасообміну та гідроаеродинаміки, процеси горіння, теплофізичні властивості речовин як основа для розроблення нових видів теплообмінних поверхонь, тепломасообмінних апаратів і методик їх розрахунку, методів інтенсифікації теплообміну й підвищення надійності та безпеки теплових і ядерних енергоустановок.

Передумови та виникнення наукової школи. Стрімкий розвиток машинобудівної галузі на території сучасної України наприкінці ХІХ століття зумовив потребу суттєвого збільшення інженерних кадрів, здатних створювати нові теплотехнічні установки, парові котли та теплові двигуни.

Формування наукових шкіл в КПІ здійснювали видатні вчені О. О. Радциг, К. О. Зворикін, О. Я. Ступін, М. А. Кондак, І. Т. Швець, В. І. Толубінський, М. О. Кічигін, А. П. Орнатський, Ю. Г. Дашкієв, В. О. Христич, М. Г. Семена, Л. О. Кєсова.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були В. І. Толубінський (напрям досліджень – теплообмінні процеси в енергетичному обладнанні), О. Т. Ільченко (складні енергетичні системи), О. І. Бутузов (теплообмін при фахових перетвореннях), І. Е. Венеракі (моделювання теплотехнічних процесі).

У межах засновницької наукової школи «Теплова та атомна енергетика» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Теплообмін, гідродинаміка та надійність енергетичного обладнання – д-р техн. наук, проф. Є.М. Письменний. Об’єкт дослідження – тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в енергетичному обладнанні та їх вплив на експлуатаційну надійність. Нові типи інтенсифікованих теплообмінних поверхонь, методики їх теплового і гідравлічного розрахунків, системи охолодження та термостабілізації електронної апаратури, системи енергозбереження, наносупутникові технології. Наукова школа нині представлена 45 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 24).
  2. Управління ефективністю процесів горіння і ресурсом обладнання теплової та альтернативної енергетики – д-р техн. наук, проф. О.Ю. Черноусенко. Об’єкт дослідження – стабілізація полум’я, температурного стану факела і продуктів згоряння, вихід оксидів азоту зі зміною схеми горіння і конструктивних змін пальників. Оцінювання та управління ресурсом енергетичного обладнання з аналізом експлуатаційних параметрів (напрацювання, кількість пусків, оптимізація кількості пусків з різних теплових станів). Наукова школа нині представлена 23 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 8).
  3. Термодистиляція та інтенсифікація тепломасообмінних процесів – д-р техн. наук, проф. В.Г. Ріферт. Об’єкт дослідження – теплообмін під час конденсації пари та випаровуванні термочутливих рідин на гладких, профільованих та обертових поверхнях. Розроблення технологій відцентрової дистиляції для виробництва чистої води в системах життєзабезпечення космічних кораблів, у безводних районах, на підводному флоті. Наукова школа нині представлена 15 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 4).
  4. Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів і систем – д-р техн. наук, проф. В. І. Дешко. Об’єкт дослідження – системний енергетичний та ексергетичний аналіз і динамічне моделювання енергетичних показників та умов комфортності будівель у складі енергетичних систем. Інжинірингові дослідження і послуги енергетичного менеджменту. Перетворення енергії та термодинамічні властивості гетерогенних ліофобних систем, хокрема при дисипації енергії. Наукова школа нині представлена 16 вченими (докторів наук – 1, кандидатів наук і докторів філософії – 7).

Comments are closed.