Комплект двох підручників “Математичне моделювання процесів та систем механіки” та “Тензорні математичні моделі процесів та систем”: автор Струтинський В.Б.

Підручники є авторською науково-педагогічною розробкою, яка забезпечує дисципліну “Математичне моделювання процесів та систем”. Дана дисципліна читається автором з 1997 року для студентів – магістрантів 12 факультетів НТУУ КПІ, зокрема ММІ, ЗФ, ІФФ, ТЕФ, ФАКС, ВПІ, ІТС, ПБФ, ФЕА та інших. Підручники мають гриф Міністерства освіти і науки України і є…

Читати далі / Continue reading

Комплект підручників «Технічна термодинаміка», «Теплообмін»: автор Константінов С.М.; навчального посібника «Збірник задач з технічної термодинаміки»: співавтор С.М. Константінов

У підручнику «Технічна термодинаміка» – К.: Політехніка, 2001 – 368с., автор С.М. Константінов, викладено основні закони термодинаміки та властивості фізичних  тіл, які пов’язані з взаємним перетворенням різних видів енергії, наведено аналіз енергетичної ефективності термодинамічних процесів та термодинамічних циклів паросилових установок, газових турбін, двигунів внутрішнього згоряння, холодильних установок та теплових насосів….

Читати далі / Continue reading

Навчальний посібник. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі autocad: автори Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Книга – один із перших посібників з комп’ютерної графіки, що написаний державною мовою та відповідає програмі для інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Метою посібника є допомога студентам в оволодінні знаннями з інформаційної технології конструювання в універсальному графічному середовищі AutoCAD, який на поточний момент належить до най-поширеніших систем комп’ютерної інженерної…

Читати далі / Continue reading