Математика в технічному університеті, автори І.В. Алексєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федорова

Підручник створено для студентів бакалаврату технічних спеціальностей денної і заочної форм навчання першого і другого курсів КПІ їм. Ігоря Сікорського. Він є завершальним етапом у багаторічній та кропіткій роботі колективу викладачів кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КШ їм. Ігоря Сікорського над методичнім забезпеченням курсу «Вища математика». В ньому у…

Читати далі / Continue reading

Розвиток методу поляризаційного опору та побудова на його основі приладів корозійного контролю, автори Г.С. Васильєв, Ю.С. Герасименко

Монографія присвячена розвитку методу визначення швидкості корозійного руйнування металів за поляризаційним опором. Книга є першим і єдиним виданням, що охоплює роботи по методу поляризаційного опору в стінах Київської політехніки, що розпочалися на кафедрі технології електрохімічних виробництв професором Ю.С. Герасименком під керівництвом всесвітньо відомого електрохіміка, члена-кореспондента академії наук України Л.І. Антропова і продовжуються…

Читати далі / Continue reading

Основи хвильової оптики, автор В. Г. Колобродов

Широке впровадження досягнень науки у виробництво – яскрава риса сьогодення. Одним з яскравих прикладів є оптика, наукові досягнення якої істотно змінили технологію використання оптичних явищ у різних сферах діяльності: від медичного застосування і комунікаційних систем до військового призначення. Підручник «Основи хвильової оптики» розширює курс загальної фізики, висвітлює закономірності, зумовлені хвильовою…

Читати далі / Continue reading