Підручник. Загальна та неорганічна хімія: автори Степаненко О.М., Рейтер Л.Г, Ледовських В.М., Іванов С.В.

У першій частині підручника на сучасному науковому та методичному рівні викладені основні поняття і закони хімії, розглянута теорія будови атома, будова періодичної системи з погляду уявлень про будову атома, теорії перебігу хімічних реакцій, розчинів, окисно-відновних процесів.

У другій частині підручника подається інформація про хімічні властивості всіх елементів періодичної системи та їхніх сполук. Відібрані відомості практично про всі найбільш важливі сполуки елементів. Метою авторів було не просто подати перелік речовин та можливих реакцій між ними, а пояснити властивості речовин та закономірності їх змін, ґрунтуючись на теоретичних положеннях та законах хімії, що були розглянуті у першій частині.

У підручнику наведено значну кількість історичних довідок, щоб показати, яким чином формувались теоретичні засади хімії, як здобувалися та накопичувались знання про хімічні елементи та їхні сполуки. Наведено портрети видатних вчених – хіміків та короткі біографічні відомості про них. Розглядаються проблеми охорони довкілля та окремі питання хімічної технології.

За обсягом і рівнем поданого матеріалу підручник рекомендований для студентів хімічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів і вчителів хімії.

Це перший виданий за останні більш ніж 30 років фундаментальний україномовний підручник з загальної та неорганічної хімії.

Підручник здобув позитивну оцінку хіміків України. Він використовується у навчальному процесі не тільки в НТУУ “КПІ” (студентами ХТФ, ФБТ та ІХФ), а й в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному авіаційному університеті. Національному медичному університеті ім. О. Богомольця, Одеському медичному університеті. Одеському морському технічному університеті, Українській медичній стоматологічній академії (Полтава) та багатьох інших.

Comments are closed.