Монографія “Имитационные динамические модели жидкостных ракет-носителей”: автори – А.С. Цибенко, А.С. Конюхов.

Підвищення ефективності ракетно-космічної техніки пов’язане з пошуком і реалізацією нових конструктивно-технологічних рішень. Одним з найважливіших напрямів тут є відносно маловитратна модернізація існуючих ракетних систем. В першу чергу йдеться про перепрофілювання ракет військового призначення для їх використання в комерційних цілях. В зв’язку з цим слід зазначити доопрацювання української ракети-носія “Циклон-4” до схеми пакетного компонування, що істотно підвищує її ефективність і комерційну привабливість.

Характерними особливостями сучасних рідинних РН, що визначають динамічні властивості системи, є: наявність значних мас рідини з вільними поверхнями, пружність корпусів модулів (складні просторові тонкостінні конструкції) і міжблочних зв’язків, істотно велика жорсткість двигунів і підвісних модулів (просторові масивні тіла) і, як правило, симетрія об’єкту (масова і геометрична). На відміну від РН з повздовжнім діленням ступенів для конструкцій РН пакетного компонування характерна зв’язаність повздовжніх, згинальних і крутильних коливань. Це істотно ускладнює динамічний аналіз РН і робить неможливим застосування традиційних аналітичних методів розрахунків.

У представленій книзі розроблена і реалізована на сучасних ПЕОМ ефективна імітаційна динамічна модель механіко-гідравлічної системи рідинних РН пакетного компонування на основі просторових пружних елементів балочного типу, пов’язаних з ними систем твердих тіл і пружних балок, з урахуванням приєднаних апроксимацій рідких об’ємів у формі пружинних осциляторів і “квазізатверділої” рідини.

На основі даних імітаційного моделювання виконано розрахунково-теоретичне дослідження динамічних характеристик нової конструкції РН “Циклон-4” пакетного компонування для основних фаз польоту. Вивчений вплив на форми і частоти власних коливань РН різних схем ідеалізації елементів динамічної моделі.

Робота виконана відповідно до наукових програм кафедри Динаміки і міцності машин і опору матеріалів механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, а також відповідно до Плану найважливіших НДДКР ДКБ “Південне” по темі “Циклон-4”, що фінансуються фірмою Fiat Avio Spa (BPD) (Італія).

Створене програмне забезпечення впроваджене і використовується в Державному конструкторському бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля м.Дніпропетровськ при проектуванні нових конструкцій рідинних РН. Результати досліджень знаходять застосування при розробці модифікацій РН “Циклон-4” пакетного компонування.

Монографія ”Имитационные динамические модели жидкостных ракет-носителей” автори Цыбенко А.С., Конюхов А.С., 2008, -229 с.

Comments are closed.