Монографія “Decision systems and nonstochastic randomness” автор Іваненко В.І.

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)
видавництво «Springer» («Шпрингер») 2010 р. 272 с.
ISBN 978-1-4419-5547-0 e-ISBN 978-1-4419-5548-7
DOI 10.1007/978-1-4419-5548-7
Springer New York Dordrecht Heidelberg London
Library of Congress Control Number: 2010924050
Mathematics Subject Classification (2000): 60A99, 62C99, 62B10
Springer Science+Business Media, LLC 2010

В роботі вперше в науковій літературі представлено математичне обґрунтування статистичних закономірностей нестохастичної невизначеності. Показано, як ці закономірності розширюють стандартну ймовірнісну модель прийняття рішень в умовах невизначеності. В теорії прийняття рішень відомо, що розрахунок на гірший варіант викликає суттєві додаткові витрати, або відмову від суттєвих додаткових прибутків. У монографії досліджуються методи прийняття рішень в умовах відсутності ймовірнісної випадковості, які не передбачають зайве перестрахування.
Монографія написана точною математичною мовою і містить міркування, що торкаються фундаментальних питань практичного використання науки.
Статистичні закономірності, що запропоновані в цій книжці, будуть мати значення і дають нові підходи в теорії прийняття рішень, теорії інформації, системному аналізі, дослідженні операцій і багатьох інших галузях знань. Книга призначена широким колам читачів, що цікавляться загальними питаннями математики і кібернетики.

Comments are closed.