Навчальний посібник «Нові речовини» автори Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О.

Задумано й написано видання «Нові речовини» авторів Богороша О.Т., Воронова С.О., Котовського В.Й., Гордійко Н.О. як навчальний посібник для студентів старших курсів (спеціалістів, магістрів), аспірантів вузів, що спеціалізуються в області матеріалознавства, прогнозування та отримання матеріалів і речовин із заданими властивостями в умовах реального виробництва.

частина 1 «Від традиційних до нових матеріалів». – Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 517 с.,
частина 2 «П’єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали». – КИЇВ, НТУУ «КПІ», 2015. – 463 с.

У навчальному посібнику «Нові речовини» (частини 1 та 2) на сучасному науковому та методичному рівні викладені основні напрями сучасного використання традиційних матеріалів в умовах виробництва і розвиток наукових досліджень у фізичному матеріалознавстві. Проаналізовано сучасні уявлення щодо структур різних матеріалів і речовин, фізико-хімічні характеристики властивостей, а також можливості прогнозування і керування властивостями в процесі їх синтезу (отримання), надані приклади їх застосування у різних галузях виробництва, у тому числі в харчовій і нафтодобувній промисловостях, медицині, захисті довкілля тощо. Метою навчального посібника є також доповнення знань спеціалістів з матеріалознавства сучасними досягненнями вчених зі всього світу. Як навчальний посібник «Нові речовини» задовольняють основним вимогам до викладання прикладної фізики.

«Нові речовини» (частини 1 та 2) подані в окремих томах, кожний з яких складається з семи частин (назви подано у кожному томі). Кожний з двох томів (частин) є самодостатнім підручником. Разом обидва томи (частини 1 та 2) повністю охоплюють весь курс «Нові матеріали та речовини». Методика викладу навчального посібника є оригінальною та сприятливою для оволодіння курсом «Нові матеріали та речовини», що викладається у Фізико-технічному інституті. Виклад побудовано таким чином, що відчувається логічний зв’язок між усіма частинами посібника «Нові речовини». Посібник написаний зрозумілою мовою, має місце розширення української фізичної термінології.

У частині 1 навчального посібника «Нові речовини» розглянуто традиційні матеріали, що можуть змінювати свої властивості за допомогою нових технологій, легування сплавів, фізико-хімічного впливу тощо. Розглянуті комплексони і комплексонати металів, що на рівні мікро- і наночастинок використовують у різних галузях народного господарства: від відмивки та інгібіторування солей відкладень теплообмінних поверхонь парових котлів, турбін, теплообмінників, нафтогазового устаткування і свердловин тощо, до використання у сільському господарстві для розвитку рослин і тварин як мікродобрив і біметалів (або живих металів), а також у харчовій промисловості, медицині та для захисту екології. Розглянуті сегнетоматеріали (матеріали для виготовлення надчутливих приладів нічного бачення, виявлення трубопроводів різного призначення в землі, а також слідів біологічних істот тощо) та сегнетоелектрики-напівпровідники. Розглянуті сучасні методи синтезу нанокристалічних порошків і отримання компактних нанокристалічних матеріалів із новими властивостями. Крім того, у даній частині розглянуті унікальні матеріали, прогнозування та моделювання властивостей нових матеріалів і речовин.

Частина 2 навчального посібника «Нові речовини» присвячена основним напрямки сучасного отримання та використання п’єзоелектричних та сегнетоелектричних матеріалів. В ній наведено аналіз сучасних уявлень щодо структур п’єзоелектричних та сегнетоелектричних матеріалів, а також нових матеріалів із вказаними властивостями.

Він використовується у вищих навчальних закладах України, зокрема, у Чернівецькому національному університеті, Вінницькому та Маріупольському технічних університетах.

Comments are closed.