Конкурс на заміщення посад наукових працівників

11.09.2020

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників:

Вакантні посади:

1.1. Начальника науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського;

1.2. Начальника відділу інновацій Департаменту інновацій та трансферу технологій.

Детальна інформація про наявність вакантних посад КПІ ім. Ігоря Сікорського розміщена на сайті:

https://kpi.ua/

Вимоги до учасників конкурсу:

1.  вища освіта з відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

2.  залежно від посади наукового працівника (Додаток 1 до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Наказ від 27.03.2020р. №7/65 – https://document.kpi.ua/2020_7-65 або https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/Nakaz-7-65_Polozhennia_.pdf):

·   мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

·   мати стаж (досвід) наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;

3.  мати наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади;

4.  бути автором (співавтором) або автором (співавтором) і власником (співвласником) чинних патентів на винахід та/або корисну модель, зокрема, виданих іноземними державами за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:

1.  письмова заява на ім’я проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського про участь у конкурсі, написану власноруч (https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/Zrazok-zayavi-pro-uchast-u-Konkursi.docx);

2.  копія документа, що посвідчує особу;

3.  заповнена особова картка (встановленого зразка);

4.  автобіографія;

5.  копія трудової книжки (за наявності);

6.  копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7.  перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/Perelik-naukovih-prats-opublikovanih-u-vitchiznyanih-taabo-inozemnih-mizhnarodnih-retsenzovanih-fahovih-vidannyah.docx);

8.  письмова згода на обробку персональних даних (https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/ZGODA-na-obrobku-personalnih-danih.docx).

Кандидати, які працюють на наукових посадах в КПІ ім. Ігоря Сікорського подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додатково кандидати можуть подавати інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами), володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок, особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, досвід участі в  підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство в міжнародних фахових товариствах, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк подання заяв та документів до 14 жовтня 2020 року.

Адреса прийняття документів:

Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 118.

Телефон: 204-97-42, 204-92-00

e-mail:mailto:118-2@vkas.kpi.ua

Comments are closed.