Зміни в Законі України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”

№ 644-IX від 02.06.2020 та № 816-IX від 21.07.2020

Остання редакція Закону від 16.08.2020.

Зміни від 02.06.2020  стосуються лише ввезення на митну територію України товарів для досліджень/використання у дослідженнях,  що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

Щодо змін від 21.07.2020, то вони значно міняють усталені положення до яких ми звикли за останні 16 років.

Зміни, що стосуються термінів:

– слово  «власник» замінено словом “володілець” (хоча в законах щодо промислових зразків та торговельних марок залишилось “власник”;

– замість словосполучення «дія патенту» застосовується – «чинність майнових прав»;

– замість словосполучення «видача патенту» застосовується – «реєстрація/державна реєстрація майнових прав»;

– в статті 1 з’явилися нові терміни, зокрема біологічний матеріал;

Процедурні зміни:

– після публікації заявки на винахід додані можливості подання іншими особами заперечень, клопотань та зауважень;

-змінено строк розкриття інформації про винахід (корисну модель), який не впливає на визнання об’єкта патентоздатним з 12-ти місяців на 6 місяців (стаття 7, частина 6), хоча для промислових зразків залишилось 12 місяців.

– додана стаття 17-1 «Поділ заявки», яка регламентує процес поділу та подання виділеної заявки;

– додана стаття 27-1 «Додаткова охорона прав на винаходи», що стосується лікарських засобів, засобів захисту тварин та рослин;

– визначені права володільців та межі цих прав, щодо біологічного матеріалу, процесу його одержання та продукту з генетичною інформацією (стаття 28, частина 2).

Зміни щодо об’єктів винаходів та корисних моделей:

Якщо раніше об’єкти винаходу та корисної моделі були одинакові, то на сьогодні вони різні, окрім того «нове застосування відомого продукту чи процесу» перестало вважатися об’єктом і винаходу, і корисної моделі.

Об’єктом винаходу відтепер може бути лише продукт та/чи процес, а об’єктом корисної моделі лише пристрій або процес. (стаття 6, частина 2).

Розширено перелік об’єктів, яким не надається правова охорона (стаття 6, частина 3), а саме (наведено ті об’єкти, яких не було в переліку попередньої версії):

·         продукти біологічних у своїй основі процесів відтворення рослин і тварин;

·         способи лікування та діагностики (окрім речовин/композицій, які при цьому застосовуються);

·         «процеси клонування людини;

·         процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

·         використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

·         процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;

·         людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

·         продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

·         продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу».

Якщо на законодавчому рівні заборонено комерційне використання об’єкта, якого не має в переліку таких, на які не поширюється правова охорона, то це не впливає на надання правової охорони такому об’єкту (стаття 6, частина 3).

В цій же статті, частина 3, зазначено, що не визнається винаходом (корисною моделлю), якщо виступає як самостійний об’єкт.

Наголошуємо, що змін насправді більше і тут зазначені основні (на наш погляд).

Щодо іншого, можете ознайомитись за посиланням.

Якщо у вас виникнуть питання чи будуть потрібні роз’яснення щодо тих чи інших питань звертайтесь до Департаменту інновацій та трансферу технологій і ми з радістю вам допоможемо.

Аналіз здійснено із залученням доц. Ромашко А.С.

Comments are closed.