Політика відкритої науки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Серед важливих новин цього року, що впливатимуть на майбутнє науки,  – затвердження Політики відкритої науки КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51235?locale=uk

Інтеграція до Європейського дослідницького простору – пріоритет розвитку науки в Україні. На сьогодні цей рух підкріплений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text) і щоб він відбувався, маємо реагувати на тенденції Європейського дослідницького простору, серед яких впровадження парадигми відкритої науки (Open Science https://www.fosteropenscience.eu/).

Принципи відкритої науки своєрідний стандарт для наукової комунікації в Європі. Формування цінностей відкритої науки – важливий крок до утвердження європейських цінностей та стандартів в українському академічному середовищі.

На державному рівні в Україні вже зроблено конкретні кроки для впровадження відкритої науки, зокрема, затверджено національний план щодо відкритої науки (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text). Серед завдань плану: забезпечення відкритого доступу до наукових результатів і науково-технічної інформації та забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури.

Наш університет завжди підтримує тенденції Європейського дослідницького простору. КПІ ім. Ігоря Сікорського долучився до Руху відкритого доступу 2010 р., розпочавши процес створення інституційного репозитарію ELAKPI (https://ela.kpi.ua/). Наступний крок – прийняття 2014 р. Мандату Відкритого доступу (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35673?locale=uk) – декларації впровадження платформи Відкритого доступу до наукових та освітніх інформаційних ресурсів. З 2015 р. розпочато перехід наукових видань КПІ ім. Ігоря Сікорського на єдину видавничу платформу Відкритого доступу – Open Journal Systems (OJS) в межах проєкту «Наукова періодика України» (http://journals.uran.ua/). Як результат, на сьогодні 37 наукових журналів КПІ представлено на цій платформі.

На початку 2022 р. відповідно до наказу №НОН/27/2022 від 26.01.2022 створено робочу групу з впровадження відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського, якій доручено розробити Політику відкритої науки Університету. 19 вересня 2022 р. проєкт Політики відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського запропоновано на громадське обговорення, за результатами якого не отримано жодного негативного відгуку.

Метою впровадження Політики є забезпечення можливості відкритого обміну знаннями та повторного використання результатів досліджень, а також інтеграція Університету до європейського дослідницького та освітнього простору. Цілі впровадження відкритої науки:

  • підтримка поширення, інтерпретації та повторного використання результатів досліджень;
  • підвищення достовірності, надійності та відтворюваності результатів досліджень;
  • забезпечення можливості підтвердження, розвитку та вдосконалення результатів дослідження.

Текст Політики складається із загальних положень, опису цінностей та принципів відкритої науки відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, можливостей доступу до наукових результатів, дослідницьких даних університету та відкритих освітніх ресурсів. Містить розділи Інтелектуальна власність та етика, інфраструктура відкритої науки університету тощо.

Comments are closed.