Премії Президента України для молодих учених

До 1 березня 2022 року триває прийом робіт на здобуття премій Президента України для молодих учених

Премія Президента України для молодих учених (Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Премія присуджується за наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття Премії.

Порядок висунення та оформлення документів роботи, яка подається на здобуття Премії, викладено у інструкції.

 Для електронної реєстрації роботи в комітеті необхідно надіслати інформацію за електронною адресою: olena.zhdanenko@kdpu-nt.gov

Консультації щодо оформлення та прийом робіт здійснюються Секретаріатом Комітету за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4, 14 поверх, кімната 1410, телефон (044)200-90-04,200-90-02.

Зверніть увагу!

Згідно п. 3.2.5.Інструкції необхідно в комплекті матеріалів надати Витяг із протоколу засідання Вченої ( науково-технічної) ради КПІ  стосовно включення осіб до складу колективу претендентів роботи, що висуваються на здобуття премії. Обов’язково вказується назва роботи, прізвища всіх претендентів, хід обговорення та  результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряються печаткою.

Для цього потрібно   до 9 лютого 2022 р. надати: Роботи (всі матеріали на узгодження та затвердження  підписом проректора з наукової роботи Віталія Пасічника)  для попередньої перевірки, розгляду на Комісії ВР університету з наукової і інноваційної діяльності та подальшого узгодження Вченою Радою університету.

Надати роботи  до організаційно-аналітичного відділу НДЧ (кім.138,  корп. 1 Савич О.В.)

орг.-аналітичний відділ НДЧ

(044) 204-92-00

Comments are closed.